Wulp
Wulp

December 2017

Ik ben benieuwd of de sneeuwval van zondag en maandag veel invloed heeft op de soorten en aantallen van de komende telling.

Wulp

In ieder geval is een taaie rakker als de wulp gebleven, want zelfs onder de sneeuw vond hij nog voedsel. Met 263 exemplaren was deze sierlijke vogel aanwezig in de Hondsdijkse polder en ook in de Geerpolder werden er 284 gezien. In de Geerpolder zaten ook nog 950 kieviten. Voor meer kieviten moest je in de Wilck zijn n.l. 3663 en dan ook nog eens 2500 kieviten in de polder Achthoven. Ganzen werden er nog niet zo veel geteld. Een exoot als de grote canadese gans liep met 179 exemplaren in de polder Achthoven. Verder nog 248 kolganzen in de Westbroekpolder en een voor ons heel zeldzame soort: 1 rotgans in de Wilck.

Wat verder opviel

 • 4 wintertalingen in de Wijde Aa
 • 3 dodaarsjes in de Zegerplas
 • In de Doespolder 2 hele late scholeksters
 • 2 wintertalingen in de Vlietpolder
 • Ook niet zo vaak gezien bij ons in de Gnephoek 2 grote mantelmeeuwen, plus 13 graspiepers.
  Daar zat trouwens in oktober nog een roodborsttapuit.
 • 1760 goudplevieren in de polder Achthoven
 • Bij de buren in de Hondsdijkse polder 1 slechtvalk, 15 veldleeuweriken en een grote gele kwik
 • Een andere grote gele kwik liet zich bewonderen in de Lagenwaardse polder.
 • En ook de steenuil liet zich daar nu eens een keer overdag zien.
 • De enige ijsvogel deze maand werd in de Grote Polder Noord waargenomen.
 • In de Barrepolder 1 dodaars, 1 sperwer en een soort die zich moeilijk laat tellen: 8 watersnippen.
 • In de Wilck de hele bejaagbare populatie smienten, als het aan de barbaren van de provincie ligt: 6756.
 • Verder in de Wilck: 46 wintertalingen, 3335 goudplevieren en 2650 spreeuwen.
 • In de Riethoornse polder tenslotte 180 krakeenden en 14 wintertalingen.
 • In november waren er beduidend meer blauwe dan grote zilverreigers. Samen telden we 44 grote zilvers en 73 blauwe reigers.
 • In totaal hebben we via de app, met turfjes of een voor een 37.890 vogels geteld.
Steenuil
STeenuil

SovonVerslag van Sovon

De Watervogeltellingen 2017-12 die weer flink vol staat:

 • Weinig ganzen en zwanen?
 • Roofvogels tellen ook mee?
 • Spektakel op de slaapplaats
 • De Smient als turfsoort

Groet

Met veel dank voor jullie inspanningen in het afgelopen jaar wens ik jullie hele fijne feestdagen en wellicht zien we elkaar op de nieuwjaarsreceptie.