Beste mensen,

Krakeend
Krakeend- Het is maar zo’n eenvoudig eendje met een heel bescheiden, maar o zo fraai geluidje. In de Riethoornse Polder telden we er 120, voornamelijk op het plasje bij de hut. Let maar eens op zijn 50 tinten grijsā€¦

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2015. Dat we met z’n allen in goede gezondheid maar veel vogels mogen tellen.
Ik heb eens gekeken of iedereen ook de soepgans en -eend als aparte soort noteert. Bijna iedereen doet dat, maar de paar mensen die geen onderscheid maken of ze misschien niet noteren wil ik vragen om dat toch te doen. Als ‘wilde vogels’ maken zij ook deel uit van onze avifauna en tellen als zodanig dan ook mee. Als iedereen ze noteert hebben we een completer beeld.

Reigers

De competitie tussen de Grote Zilverreiger en de Blauwe Reiger eindigde in december in het voordeel van de Blauwe. Er werden er 83 geteld. Grote Zilverreigers waren met 57 exemplaren aanwezig, met als uitschieter de Barrepolder met 16 individuen.

In de Barrepolder zaten ook 4 Kleine Zwanen, waarvan er ook 57 aanwezig waren in de Lagenwaardse Polder en 400 Kolganzen.

Wilck

Als je Kolganzen wilde zien in december moest je in de Wilck zijn met maar liefst 5405 vogels. Ook Smienten waren in grote getale aanwezig: 6600. Daarnaast nog 125 Wintertalingen en een Slechtvalk. Nog een Slechtvalk in de Gemenwegse Polder en Westeinde SBB.

Een Slechtvalk was ook aanwezig in de Hondsdijkse Polder. Geen wonder want daar was veel spek voor hem te vinden in de vorm van 2100 Goudplevieren, 2340 Kieviten en 270 Wulpen. 300 Wulpen waren ook te vinden in de Groenendijkse Polder. Sperwers werden gemeld uit de Gnephoek, de Vlietpolder, de Grote Polder Zuid en de Grote Polder Noord.

Wat is verder nog vermeldenswaard?

Hopelijk brengt de telling van volgende week ons veel moois.

Met een hartelijke groet,