Beste mensen,

Buizerd
Kolgans

Er is weer volop geteld in februari. Het getal zegt helemaal niets, maar je kunt er op verjaardagen toch goede sier mee maken. De februaritellling leverde 33.811 vogels op!  Met ook nog hele leuke waarnemingen. Zo werd er een zomertaling gezien in de Wilck! De stand tussen de krak- en wilde eenden in februari was 223 tegen 866. Het merendeel van de krakeenden, 124, zat in de Riethoornse polder. Het plasje bij de vogelhut is daar hofleverancier. Bij de blauwe en grote zilverreiger was de uitslag 46 tegen 26.

Voor kolganzen moest je in februari in de Oostbroekpolder zijn. Daar verbleven er maar liefst 3025. Maar ook in andere polders was de kolgans geen zeldzaamheid. In de Wilck 1402 en de Groenendijkse polder 1500.

De maarttelling is altijd leuk omdat dan de winter- en zomergasten elkaar dan gaan ontmoeten. Ik wens jullie een heel plezierige telling.

Met een hartelijke groet,