Beste mensen,

Het leek wel voorjaar, de laatste oktobertelling. Vrijwel iedereen had in zijn telterritorium wel een of meer zingende roodborsten (hoewel die natuurlijk ook veel in de herfst zingen om hun winterterritorium uit te zetten) en ook de koolmezen lieten zich niet onbetuigd. In mijn eigen gebied, de Riethoornse polder, zagen en hoorden we er wel 24! Daar zagen we trouwens ook nog 2 boerenzwaluwen. Een fitis werd nog waargenomen in de Groenendijkse polder Door het goede weer was er ook veel trek met veel soorten. Er werden in vergelijking met voorgaande jaren veel graspiepers en veldleeuweriken gespot. Wat het aantal soorten betreft is de Barrepolder koploper met 50.

De opvallende soorten en aantallen van oktober: nog 2 roepende tjitjafs (of –en), eentje bij de Zeegersloot en eentje in de Geerpolder.

Veel grote zilverreigers

Totaal van 25!

Roofvogels

Slechtvalken telden we in de Gnephoek, Hondsdijkse polder, Barrepolder en Wilck, steeds 1 exemplaar. Om bij de roofvogels te blijven: een havik in de Doespolder en de Gnephoek en een blauwe kiekendief in de Achthovenerpolder en de Wilck. De 6 buizerds in de Achthovenerpolder is toch ook wel een opvallend aantal.

Ganzen

Grote aantallen ganzen zaten in de Wilck met 650 kolganzen en 540 grauwe ganzen. Maar de Groenendijkse polder spande de kroon met 625 kolganzen en 1025 grauwe ganzen.

De scholeksters waren nog niet allemaal weg, want er zaten er nog 14 in de Gemenewegse polder en 45 in de Hazerswoudse Droogmakerij.

De Wilck

Tot slot: in onze eigen Wilck verbleven nog 1780 smienten, 425 goudplevieren, 630 kieviten, 4 tapuiten en 1080 spreeuwen. En nog een exoot in de Boterpolder: een zwarte zwaan.

Hopelijk treffen we het a.s. weekend weer met zulk mooi weer en hebben we veel mooie waarnemingen.

Met een hartelijke groet,