Beste mensen,

Knobbelzwaan
Knobbelzwaan - Nee, het is geen aanval van deze Knobbelzwaan, maar een badderbeurt na een paring.

Het voorjaar komt eraan! In de februaritelling was daar nog niet veel van te merken. Een paar verspreide Scholeksters, maar nog geen Grutto’s. Hopelijk is dat a.s. weekend anders en kunnen we ze in onze weilanden begroeten. In de Wilck zijn ze in ieder geval al volop gesignaleerd.

In februari telden we 73 Blauwe Reigers tegenover 55 Grote Zilvers. Hofleverancier van Grote Zilverreigers was de Oostbroekpolder met 13 exemplaren. Dichtbij aan de Noord Aa is een slaapplaats en gezien het vroege uur waarop onze teller aan de slag ging en dit grote aantal zag, is het goed mogelijk dat deze exemplaren eerst even bijeten na een koude nacht, alvorens zich verder in de omgeving te verspreiden.

Ik wens jullie allemaal veel plezier met de telling van het komende weekend.

Met een hartelijke groet,