Beste mensen,

Buizerd
Buizerd

Voor de aardigheid heb ik het aantal buizerds eens vergeleken met het aantal torenvalken. Het zal de regelmatige tellers niet verbazen dat we bijna tweemaal zoveel buizerds dan torenvalken hebben gezien n.l. 35 om 18.

Nog twee vergelijkingen:

Bij ons is er nog geen sprake van dat de krakeenden het over nemen van de wilde.

Het is verleidelijk om van de Wilck alleen de soorten te noemen waarvan er meer dan 1000 voorkwamen, maar dan doe je te kort aan een paar bijzonderheden. Van de bijzonderheden naar de grote aantallen:

Je zou je bijna afvragen of er in de andere gebieden nog wel vogels zouden zitten. Gelukkig wel.  In de Lagenwaardse polder bijvoorbeeld:

Vermeldenswaardige waarnemingen

Als je deze opsomming zo ziet, is het een respectabele lijst. Hopelijk inspireert het ons voor de februaritelling.

Met een hartelijke groet,