Wulp
Wulp

September 2018

Het is nu een beetje druilerig, maar de voorspellingen voor het weekend zijn goed. De eerste nieuwsbrief van SOVON is weer binnen en wat let ons om een nieuw telseizoen fris en fruitig te starten. In de polders zie ik nog weinig vogels, maar misschien horen we toch nog de najaarsroep van doortrekkende tjiftjafs.

Hopelijk zien we ook nog andere vogels, want een septembertelling kan heel verrassend zijn met nog wat late zomergasten, doortrek en de eerste wintergasten.

Tjifjaf
Tjiftjaf
 

Groet

Ik heb geen berichten ontvangen van tellers die willen stoppen of nieuwe aanmeldingen. Voorlopig blijft dus alles zoals het was en hoop ik ook dit jaar weer elke woensdag voorafgaande aan een telling een nieuwsbrief te verzorgen.
Ik wens jullie een heel plezierige telling met mooie soorten en grote aantallen.

Met een hartelijke groet .

 

SovonVerslag van Sovon

In Watervogeltellingen 2018-09 zaken als:

  • Integrale telling van het Waddengebied
  • September is de maand voor de Krakeend