Beste mensen,

Smient
Smient

In de vorige nieuwsbrief was de telling van de Oostbroekpolder nog niet verwerkt. Dat heeft gevolgen voor de stand in de competitie tussen Grote Zilverreiger en Blauwe Reiger.

ReigercompetetieIn januari heeft de Grote Zilverreiger uiteindelijk toch nog gewonnen van de Blauwe reiger met 63 tegen 55. In februari zaten de aantallen wat dichter op elkaar. Nu zagen we 44 Grote Zilverreigers en 42 Blauwe reigers. De Oostbroekploder leverde ook nu weer een belangrijk aandeel in de Grote Zilverreiger met 10 exemplaren.

Wat bracht ons februari 2014?

Smienten Een vogel waar ik me een beetje zorgen over maak is de Smient. In de Wilck zaten er weliswaar nog 4800 en op de Zegerplas 530, maar ik zie dat steeds meer locaties waar nog niet zo lang geleden kleine aantallen Smienten verbleven nu smientloos zijn. Een van die plekjes ligt in mijn eigen telgebied, een brede sloot in de Riethoornse Polder waar nu dichtbij de sloot een windmolen staat. En zo zijn er meer van de plekjes.

Ganzen Het goede nieuws komt van de ganzen. In de Lagenwaardse polder zaten 3500 Toendrarietganzen, 900 Kolganzen en 700 Grauwe Ganzen. Het andere ganzenzwaartepunt was de Wilck waar 3800 Kolganzen zaten. 1200 Kolganzen zaten in het Westeinde. Daar verbleven ook 35 Wintertalingen.

Zwanen Er werden nog 17 Kleine Zwanen geteld in de Wilck en 9 in de Barrepolder. 

Vermeldenswaardig zijn verder in de Wilck 2 Pijlstaarten, 1 Sperwer en 45 Scholeksters. In de Gnephoek zaten 5 Ooievaars. 850 Goudplevieren waren nog te vinden in de Achthovenerpolder samen met 560 Kieviten. Daar werd ook de enige Grutto van februari waargenomen. In de Hondsdijkse polder zaten 310 Wulpen. Daar zat ook een Slechtvalk net als in de Barrepolder. In de Oostbroekpolder zat nog een Sperwer, 32 Graspiepers en als klap op de vuurpijl een Grote Gele Kwikstaart.

Ik ben benieuwd wat de maarttelling ons gaat brengen. Zo hier en daar zie ik al Grutto’s in de polders en hoor ik veel zangvogels zingen. In ieder geval veel plezier met de telling gewenst.

Met een hartelijke groet,