Wulp
Wulp

Februari 2018

Hierbij de hoogtepunten van de januaritelling, door tijdgebrek dit keer geen verhaaltje, alleen soorten en aantallen.

 • Zegerplas: 4 dodaars
 • Polder Kerkweg Woubrugge: 1 slechtvalk
 • Achthovenerpolder: 580 kievit, 1 ijsvogel, 2 grote gele kwikstaart
 • Honsdijksepolder: 720 kievit, 160 goudplevier, 1 grote gele kwikstaart
 • Lagenwaardse polder: 67 kleine zwaan, 1 havik, 1 slechtvalk, 270 goudplevier
 • Westbroekpolder: 667 kolgans
 • Grote Polder Zuid: 827 kolgans
 • Grote Polder Noord: 70 kleine zwaan, 421 grauwe gans
 • Barrepolder: 600 kolgans, 1 grote gele kwikstaart
 • Oostbroekpolder: 1 ijsvogel
 • De Wilck: 604 kolgans, 4952 smient, 14 pijlstaart, 25 wintertaling, 3 blauwe kiekendief (!), 2035 goudplevier, 4027 kievit, 16 sijs
 • Groenendijksepolder: 2352 kievit, 505 wulp, 3 kemphaan


Grote gele kwikstaart
Grote gele kwikstaart

SovonVerslag van Sovon

In Watervogeltellingen 2018-02 zaken als:

 • Ganzen en zwanen:
  Lagere aantallen lijken (deels)  te zijn bijgetrokken
 • Slaapplaatstellingen:
  Wulp en Aalscholver, Grote & Kleine Zilverreiger
 • Wadden:
  Eiders op Ensis?

Groet

Veel plezier,
met een hartelijke groet.