April 2019

De maarttelling leverde nogal wat vogels op van het vroege voorjaar. Zo werden bij de Wijde Aa 2 tjiftjafs gehoord en varieerden de aantallen grutto’s van 1 in de Vlietpolder en de Hondsdijkse polder tot 211 in de Wilck. In de Wilck waren ook 25 IJslandse grutto’s.

De Wilck, het laatste weidevogelbolwerk

Want in een erkend weidevogelgebied als de Lagenwaardse polder werden niet meer dan 5 kieviten geteld. Duidelijker kan de teloorgang niet zijn. Moeten we het in de toekomst buiten de reservaten met de plaatjes doen en is de rest van de weilanden een ecologische woestijn bedekt met grasfalt?
Ik vrees het ergste.

Kieviet
Kieviet
Grutto
Grutto

Tellingen

Zoals de hele winter zaten er op de Zegerplas weer dodaarsjes, dit keer 6. Bij de Wijde Aa stonden 152 scholeksters, bij de Zegerplas 70 en in de Wilck 90. Zo hier en daar werden ook tureluurs gemeld.

 • 1 in de polder Kerkweg,
 • 2 in de Hondsdijkse polder,
 • 1 in de Grote Polder Noord en
 • 52 in de Wilck.

In de Wilck ook nog:

 • 2 watersnippen,
 • 2 kemphanen,
 • 170 kieviten,
 • 4228 smienten,
 • 80 wintertalingen,
 • 10 pijlstaarten,
 • 929 kolganzen,
 • 1 lepelaar,
 • 1 slechtvalk en
 • 12 bonte strandlopers.

Van de laatste soort werden er ook 8 in de Barrepolder gespot. Een lepelaar liep ook in de Gnephoek.

Wilde eend
Wilde eend

Krenten

Verdere bijzonderheden:

 • een groene specht bij de Zegerplas,
 • 396 smienten en 2 zwartkopmeeuwen in de Westbroekpolder,
 • In de polder Achthoven 96 grote canadese ganzen en nog 21 brandganzen,
 • 1 lepelaar in de Grote Polder Noord,
 • een havik in de Gemenewegse polder,
 • 3 hele vroege purperreigers in de Riethoornse polder en
 • 8 bergeenden in de Boterpolder.
 

Groet

Zo’n kleine 15 jaar heb ik de tellingen mogen coördineren. Dat heb ik altijd met veel plezier gedaan. In de loop van de jaren heb ik opvallende verschuivingen gezien. De opkomst van bijvoorbeeld de grote zilverreiger en krakeend. Maar ook de teruggang van de kleine zwaan. Veranderingen in de vogelwereld zijn er altijd geweest, maar het is wrang dat door menselijk toedoen hun aantallen zo kunnen afnemen. Er is blijkbaar geen besef dat vogels net zoals de Nachtwacht tot ons erfgoed behoren, waarmee je kan doen wat je maar wil.


Ik wil jullie bedanken voor de trouw waarmee jullie altijd in weer en wind geteld hebben. Jullie bijdragen doen er toe! Ik wens als nieuwe coördinator veel succes en hetzelfde plezier dat ik aan deze functie heb beleefd.

Met een hartelijke groet, .

 
 

SovonVerslag van Sovon

In Watervogeltellingen 2019-04 zaken als:

 • Ganzen en zwanen: komende apriltelling belangrijk voor diverse soorten
 • April dé tijd voor Regenwulpen
 • Gemakkelijker slaapplaatsen invoeren
 • Waddenzee: Internationale wadvogeltrends
Kolgans, Toendrarietgans en Brandgans aantallen van 2009 tot en met 2019