Witgat
Witgat

November 2018

Het goede nieuws is dat voor de Doespolder en Vlietpolder er zich drie tellers hebben aangemeld. Gert Spierenburg, Ton Schijvens en Francis de Souza hebben metafgesproken om de komende telling ingewijd te worden in de geheimen van beide polders. Welkom in onze club! Hopelijk beleven jullie veel plezier aan te tellingen.

Merel
201810 - Merel
 

Tellingen

Tijdens de oktobertelling sprongen drie soorten, elk met één exemplaar er bovenuit.

 • Een soort die je veel meer aan de kust ziet, de bonte strandloper, werd in de Wilck geteld.
 • Vanuit het zuiden rukken de cetti’s zangers op. Eentje werd er gehoord bij de Wijde Aa. Voor zover ik weet is dat de eerste waarneming gedurende een wintertelling. Als de winter niet te streng wordt een blijvertje?
 • En ten slotte een roodhalsgans in de Westbroekpolder. Ook eentje die nog wel eens een winter of wat bij ons wil overslaan tijdens tellingen.

Verder was de winter nog niet erg op gang gekomen. Veel vogels moeten nog arriveren. In de Wilck wel 1078 grauwe ganzen, maar zijn dit broedvogels of wintergasten of een combinatie van beide? Ik zou dat best eens willen weten, dus stuur me even een berichtje als je dat weet. In de Groenendijkse polder zaten er 617.

Verder in de Wilck:

 • 48 wintertalingen,
 • 661 smienten,
 • 32 slobeenden,
 • 1 slechtvalk,
 • 1231 kieviten,
 • 6 tapuiten en
 • 870 goudplevieren.

Goudplevieren zatten verspreid over verschillende polders:

 • 300 in de Groenendijkse polder,
 • 310 in de Lagenwaardse polder,
 • 116 in de Oostbroekpolder en
 • 40 in de Hondsdijkse polder.

In de Hondsdijkse polder ook 82 wulpen en 5 veldleeuweriken op doortrek.

In de Grote Polder Noord 13 graspiepers.

 
 

Krenten

Nog wat krenten.

 • Een tjiftjaf bij de Wijde Aa en eentje in de Barrepolder. Daar zwom ook een dodaarsje en vloog een sperwer.
 • Een sperwer in de Gnephoek.
 • Een groene specht bij de Zegerplas.
 • 690 stormmeeuwen en 15 putters in de polder Kerkweg.
 • 34 putters in de polder Achthoven.
 • Knobbelzwanen worden niet vaak genoemd, maar met 42 heb je in de Grote Polder Zuid toch een redelijk groot aantal te pakken.
 • In een volgende nieuwsbrief meer aandacht voor deze zwaan. Hopelijk vallen er dan ook kleine zwanen te melden.
 • In de Oostbroekpolder 2 grote gele kwikken.
 • Om het geheel af te sluiten met een vertederend vogeltje, de staartmees, 12 in de Riethoornse polder.
 
 

Groet

Ik wens jullie een leuke telling met mooie soorten en grote aantallen.

Met een hartelijke groet .

 
 

SovonVerslag van Sovon

In Watervogeltellingen 2018-11 zaken als:

 • Ganzen en zwanen: late aankomst?
 • Kievit door de droogte van de regen in de drup?
 • Slaapplaatsen Aalscholver en Grote Zilverreiger - oktober 2018