Beste mensen,

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2012. Dat we maar mooie tellingen mogen hebben!

Eigenlijk vertel ik nooit wat we niet gezien hebben, maar deze keer een voor december opmerkelijke afwezige in de Zegerplas n.l. de smient. Tekenend voor de zachte winter tot nu toe is dat daar al wel een scholekster gezien werd. Om smienten te zien, moet je in de Wilck zijn, daar werden er 4230 geteld. Dat gebied hield je trouwens toch wel even bezig, want er zaten ook nog 2530 kolganzen. Als krenten in de wilckse ganzenpap daar bovenop nog 12 kleine rietganzen en 5 buizerds, 2 slechtvalken en 3 grote zilvers. In totaal werden er 36 grote zilverreigers geteld! Een record voor onze telgebieden. Als je bedenkt dat er 84 blauwe reigers op de verschillende lijsten stonden is de verhouding grote zilver : blauwe reiger bijna 1:2. Dat was 10 jaar geleden nog ondenkbaar.

In deze winter niet zeldzaam, maar toch altijd mooi om waar te nemen was de ruigpootbuizerd in de Lagenwaardse polder. Vermeldenswaard uit die polder zijn verder nog 1550 goudplevieren, 1 slechtvalk, 740 kieviten en 950 spreeuwen. Waar bleven de kleine zwanen? Welnu: 5 in de Westbroekpolder, 120 in de Hondsdijkse polder en 4 in de Grote Polder Noord. Dat zijn er wel eens meer geweest. Heeft het ook te maken met de zachte winter? In de Achthovenerpolder nog 1 krooneend, 1630 kieviten, 455 wulpen en 107 turkse tortels. En als we het toch over duiven hebben: 105 holenduiven in de polder Kerkweg is ook een opmerkelijk aantal. Ook opmerkelijk vind ik het aantal van 7 slechtvalken voor ons totale telgebied.

Nog wat krenten: 30 toendrarietganzen in de Barrepolder 2 sperwers in de Grote Polder Noord en een ijsvogel in de Riethoornse polder.
Nog nagekomen interessante waarnemingen van november: een ijsvogel op de grens van de polder Kerkweg en Wijde Aa, en in de Gnephoek een steenuil, 717 grauwe ganzen en 3 slechtvalken.

Als je dit lijstje ziet, heb ik nu al weer zin in de telling van komend weekend. Heel veel plezier gewenst aan een ieder.

Met een hartelijke groet,