Wulp
Wulp

Januari 2018

Een heleboel soorten worden nooit genoemd in deze nieuwsbrief zoals bijvoorbeeld de turkse tortel. Maar met 70 exemplaren in de Geerpolder was hij goed vertegenwoordigd. Blijkbaar verzamelen ze zich gedurende de winter, want ze zaten in één grote groep.

Nog wat statistieken: we telden 33.402 vogels verdeeld over 67 soorten. De verhouding grote zilver tot blauwe reiger was 57 tot 72. De Grote Polder Zuid sprong eruit met 4 grote zilvers en 7 blauwe reigers. Kleine zwanen waren er nog niet veel: 6 bij de Wijde Aa en 6 in de Lagenwaardse polder. Daar zat ook een ijsvogel en een grote gele kwik. Meer grote gele kwikken werden gezien in de Hondsdijkse polder met 2 en in de Riethoornse polder met 1 exemplaar. Uit de Riethoornse polder werd ook nog een waterral gemeld. Grauwe ganzen zaten met zijn 584-en in de Achthovenerpolder.

Opvallende zaken

 • Opvallende aantallen kolganzen: 248 in de Westbroekpolder, 1073 in de Wilck en 390 in de Oostbroekpolder
 • In de Oostbroekpolder werd ook een tjiftjaf gezien en 4 patrijzen!
 • Veldleeuweriken zagen we met 20 in de Riethoornse polder en 7 in de Hondsdijkse
 • Wat de roofvogels betreft:
  • een sperwer in de Wilck, eentje in de Hondsdijkse polderen en eentje in de Riethoornse polder
  • Torenvalken en buizerden worden eigenlijk nooit apart genoemd maar in totaal telden we 25 torenvalken en 44 buizerds
  • Een slechtvalk zat in de Achthovenerpolder en een in de Wilck
 • In de Wilck ook 6600 smienten, die eigenlijk in elke polder gemeld worden zoals ook de Boterpolder waar er 305 zaten en 355 in de polder Kerkweg
 • In de Wilck nog 8 slobeenden, 4 pijlstaarten, 54 wintertalingen, 1 ijsvogel en 18 kemphanen
 • 40 kemphanen en 2275 kieviten in de Groenendijkse polder
 • Naast de 467 wulpen in de Groenendijkse polder, in de Vlietpolder 60, de Hondsdijkse polder 163, Achthovenerpolder 152 en de Barrepolder 96 wulpen


Tortelduif
Tortelduif

SovonVerslag van Sovon

In Watervogeltellingen 2018-01 zaken als:

 • Nog steeds weinig ganzen en zwanen?
 • Slaapplaatsen:
  Witte Kerst?
 • Wadden:
  Terugblik op integrale hvp-telling november 2017

Groet

Veel plezier met de midwintertelling, hopelijk met grote aantallen en leuke soorten, en met een hartelijke groet.