Beste mensen,

Wilde eend
Wilde eend

De oproep in de vorige nieuwsbrief heeft succes gehad!en gaan de Westbroekpolder tellen. Ze telden al een gebiedje bij Woubrugge, maar wilden dat graag omruilen voor de Westbroekpolder. Tijdens de eerste verkenning zagen we al op een regenachtige woensdagmiddag een ijsvogeltje! Dat ziet er dus veelbelovend uit.

Ik had al aangekondigd dat we dit seizoen de wilde en de krakeend met elkaar zouden vergelijken vanwege berichten dat er momenteel meer krak- dan wilde eenden zijn. Welnu in oktober was dat in ‘onze ‘ polders niet het geval. We telden 603 wilde eenden en 192 krakkertjes.

De blauwe reiger was met tweemaal zoveel exemplaren aanwezig t.o.v. de grote zilver, n.l. 75 tegenover 34. We werden trouwens toch rijk met verschillende reigersoorten gezegend. Een kleine zilver in de Grote Polder Zuid, een purperreiger in de Riethoornse polder en een roerdomp in de Geerpolder. Daar zat ook een waterral.

We zagen ook relatief veel ijsvogels. In de Riethoornse polder 3, in de Gemenewegse polder, de Groenendijkse polder en de Wilck elk 1. De ganzen zijn ook weer terug. In de Grote Polder ZuidĀ  zaten er 118, in de Grote Polder Noord 149, in de Barrepolder 200 en in de Wilck 691. Daar zaten ook nog 1698 smienten, en 5 pijlstaarten.

Opvallend was het aantal wintertalingen in de Achthovenerpolder: 99. De graspieper was blijkbaar nog op trek want in de Wilck zaten er 28. Een slechtvalk werd geteld in de Hondsdijkse polder en de Wilck. Daar zaten ook nog 2600 spreeuwen, 1108 kieviten en 497 goudplevieren. In de Geerpolder foerageerden 450 wulpen en daar werd ook een eerste keep gezien. Een late tjiftjaf zat in de Grote Polder Zuid.

Als ik dit rijtje zo zie, krijg ik al weer zin in de telling van a.s weekend. Wat voor verrassends komen we nu weer tegen of wordt het een heel saaie telling? Je weet dat vooraf nooit. In ieder geval veel plezier gewenst met de komende telling.

Met een hartelijke groet,