Beste mensen,

De eerste herfststorm is al weer achter de rug en hoewel het weer schijnt op te knappen kun je aan het korter worden van de dagen al merken dat er een seizoenswisseling aan zit te komen. De wintertellers worden geacht uit hun zomerslaap te ontwaken en weer aan de slag te gaan. De eerste telling op 12 en 13 september staat al voor de deur.

Van het tellersfront is weinig nieuws te melden. Tot nu heb ik geen afmeldingen gekregen, zodat het werkgebied van de vogelwerkgroep weer gebiedsdekkend geteld wordt, dankzij jullie inspanningen. Van sommigen hoorde ik dat er in september nog geen watervogels in hun gebied aanwezig zijn, maar geen waarneming is ook een waarneming en verschaft inzicht in het wel of niet aanwezig zijn van bepaalde vogelsoorten of –groepen. Daarom vraag ik jullie met enigszins lichte drang om toch te gaan tellen.

Ter stimulans een plaatje van een tapuit, want ook deze vogels mogen op je formulier geschreven worden en persoonlijk vind ik het altijd leuk om hem aan het lijstje toe te voegen.

Tot slot wens ik jullie veel plezier met de komende telling. Hopelijk de start van een seizoen vol leuke waarnemingen.

Met een hartelijke groet,