Beste mensen,

In de eerste plaats iedereen natuurlijk de beste wensen voor 2011. Dat we maar met zijn allen gezond mogen blijven en veel vogels kunnen tellen. Want dat was in december wel een beetje moeilijk. Sneeuw en ijs bedekten het land en we telden aanzienlijk minder soorten en aantallen dan anders. Wanneer je thuis bijvoerde, kon je in je tuin nog wel eens iets tegenkomen zoals deze houtduif, die elke dag het gevallen zaad uit de voedersilo kwam oppeuzelen.

Tijdens de kerstvakantie was er een hele discussie (net als 4 jaar geleden) over het beschikbaar stellen van telgegevens aan Sovon. In een apart mailtje heb ik jullie hierover eerder deze avond bericht.

Dan nu de resultaten van december. Dat was me wat! Soms zag je van die onverwachte soortjes als graspieper in de Geerpolder en de Riethoornse polder en een veldleeuwerik in de Oostbroekpolder en Riethoornse polder Er zaten zo verspreid toch nog best veel ganzen in ons telgebied. Een overzicht per soort:

Kolgans
 • Lagenwaardse polder 550
 • Gnephoek 211
 • Grote polder Noord 627
 • Grote polder Zuid 58
 • Oostbroekpolder 300
Grauwe Gans
 • Gnephoek 200
 • Kerkwegpolder 200
 • Grote polder Noord 377
 • Grote polder Zuid 977
 • Oostbroekpolder 350.
Brandgans
 • Grote polder Noord 849
 • Grote polder Zuid 180
 • Oostbroekpolder 35.
Kleine Zwaan
 • Gnephoek 5
 • Grote polder Noord 22
 • Grote polder Zuid 4.

Twee blauwe kiekendieven werden geteld: eentje in de Grote polder Noord en eentje in de Gnephoek, waar ook nog een grote zaagbek werd gezien. Een slechtvalk werd gezien in de Hondsdijkse en Oostbroekpolder. In de laatste zaten nog 11 patrijzen. Een havik hield zich op in de Groenendijkse en de Riethoornse polder. In het wak bij het Spookverlaat zaten 234 krakeenden.

Wulpen

Bij de 475 wulpen in de Lagenwaardse polder vraag je je toch af: Hoe vinden ze in de sneeuw en bevroren grond nog voedsel? Geen idee, maar nu dooi is ingevallen zie ik ze toch op veel plaatsen al weer als eerste steltlopers terug in de polders.

Zegerplas

1550 smienten is best veel, maar er zijn teldagen met sneeuw en ijs geweest dat er daar veel meer zaten. Behalve de smienten werden er ook nog 14 tafeleenden en 4 dodaarsjes gezien.


Hopelijk is het a.s. weekend goed telweer en kunnen we weer veel vogels op ons lijstje zetten. In ieder geval iedereen een heel prettig telweekend gewenst.

Met een hartelijke groet,