Beste mensen,

Torenvalk
Torenvalk

We troffen het niet met het weer afgelopen telweekend. Storm en regen. Daarom hulde aan alle tellers die de elementen getrotseerd hebben. Hopelijk hebben we a.s. weekend net zulk weer als het moment waarop ik deze brief zit te maken: zon en weinig wind.

De aantallen krak- en wilde eenden heb ik weer geturfd en de wilde was met een grote meerderheid vertegenwoordigd met 786 exemplaren, daartegenover stonden 165 krakeenden. Ook waren meer blauwe reigers dan grote zilvers n.l. 49 om 41.

Opmerkelijke soorten en aantallen

De eerste: 13 kleine zwanen zaten in de Wilck. Daar waren ook:

Voor kolganzen moest je in de Groenendijkse polder zijn, want daar werden er 2500 geteld, naast:

Dat laatste aantal werd met 1208 spreeuwen overtroffen door de Riethoornse polder. Maar bovenaan stond de Oostbroekpolder met 2336 spreeuwen.

In de Riethoornse polder zat een ijsvogel net als in de Barrepolder en de Wilck. In de Barrepolder:

930 kieviten zaten met 700 goudplevieren in de Hondsdijkse polder. Van de goudplevieren zaten er ook nog 160 in de Achthovener polder. Voor dodaarsjes moest je op de Zegerplas zijn, want daar zaten er 4. Tot slot werden nog 320 wulpen geteld in de Geerpolder.

Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor jullie inspanningen in 2015. Ik wens jullie hele prettige feestdagen en hopelijk kunnen we in 2016 op dezelfde voet met dezelfde mensen in goede gezondheid doorgaan.