Beste mensen,

Boerenzwaluw
Buizerd

De ‘place-to-be’ afgelopen oktobertelling was toch wel de Achthovenerpolder. Er zaten daar maar liefst 3356 Goudplevieren, 2 Grote Zilverreigers, 1 Grote Gele Kwikstaart,¬† nog 2 Boerenzwaluwen, 1 Smelleken, 1 Ruigpootbuizerd (een heel zeldzame voor ons telgebied) en 5 Buizerds. Zoveel zaten er ook in de Oostbroekpolder.

Het was trouwens toch een goede telling voor roofvogels. Torenvalken en buizerds werden in zowat elk telgebied gezien, maar daarnaast zagen we in de Hondsdijkse polder een Havik en Slechtvalk, in de Lagenwaardse polder een Slechtvalk, in de Grote Polder Zuid een Smelleken en een Slechtvalk in de Gemenewegse polder.
Zonder elke polder afzonderlijk te noemen, want in bijna elke polder zaten wel een of meerdere exemplaren, kwamen we voor ons totale telgebied tot het respectabele aantal van 33 Grote Zilverreigers, volgens mij een record. Er werden nog wel meer aparte waarnemingen gedaan, zoals dat bij een oktobertelling hoort. Een greep uit de gegevens: een Gekraagde Roodstaart in de Vlietpolder, 2 Roodborsttapuiten in de Barrepolder, 77 Graspiepers in de Oostbroekpolder, 2 Gele Kwikken in de Groenendijksepolder en 23 Watersnippen in de Boterpolder.
Nog wat opmerkelijke aantallen: 3050 Stormmeeuwen in de Gnephoek waar ook 6 Grote Mantelmeeuwen zaten. Blijkbaar werd daar stront uitgereden. 800 Stormmeeuwen in de Barrepolder, 1415 Smienten in de Wilck waar ook 1860 Goudplevieren en 1570 Kieviten zaten. 106 Krakeenden in de Riethoornse polder. Als late zomergast werden nog 2 Boerenzwaluwen in de Grote Polder Zuid gezien bij 487 Grauwe Ganzen. Een laatste Boerenzwaluw vloog nog in de Riethoornse polder om afscheid te nemen van de zomer en om de winter te verwelkomen zaten in de Polder Kerkweg 2 Kramsvogels.

Op 24 november wordt in Nijmegen de jaarlijkse SOVON-dag gehouden. Altijd een leuke dag met heel veel interessante lezingen. Zeker de moeite waard om eens naar toe te gaan. Een van thema’s dit jaar is de exoten. In de nieuwsbrieven besteed ik er nooit veel aandacht aan, maar in het verslag van de novembertelling volgende maand, wil ik uitgebreid bij de exoten in onze telgebieden stilstaan. Misschien komen we tot verrassende constateringen.
Iedereen een heel  plezierige telling toegewenst!

Met een hartelijke groet,