Wulp
Wulp

April 2018

Nog steeds verbleven grote groepen wulpen in onze polders. 235 in de Hondsdijkse polder en 185 in de Westbroekpolder. De laatste polder was de enige waar we lepelaars zagen n.l. drie.

Het voorjaar kondigde zich al aan. Maar eerst nog de ‘echte’ wintergasten.

Zwanen en ganzen

Kleine zwanen werden niet meer gezien. De hele winter was trouwens arm aan kleine zwanen. Waarschijnlijk verbleven ze meer in het oosten, wat ook bij ganzen het geval was. Bij ons nog een paar grote groepen. In de Oostbroekpolder 1122 kolganzen en 113 grauwe ganzen.

Wilck

In de Wilck nog 332 kolganzen. Daar zaten ook 3957 smienten, 5 buizerds, 1 slechtvalk, 9 kemphanen, 104 grutto’s, 18 IJslandse grutto’s, 11 tureluurs en 1 witgat.

Meeuwen

De Geerpolder was rijk gezegend met meeuwen: 1210 kokmeeuwen en 500 stormmeeuwen. In de Lagenwaardse polder 940 stormmeeuwen. In de Boterpolder is een waterzuivering en daar hangen ook altijd meeuwen rond. Weliswaar niet in zulke grote aantallen maar toch...60 kokmeeuwen, 60 stormmeeuwen en 5 zilvermeeuwen.

Reigers

Wat de reigers betreft: 54 blauwe om 59 grote zilvers, waarbij de Gnephoek van de laatste het grootste deel voor zijn rekening nam met 20 exemplaren. Ook de Wijde Aa leverde met 11 grote zilvers een belangrijke bijdrage aan het totaal.

Krenten

 • 2 zomertalingen in de Oostbroekpolder
 • 860 smienten en
  143 krakeenden in de Wijde Aa
 • 42 wintertalingen in de polder Kerkweg bij Woubrugge
 • 1576 smienten in de Groenendijkse polder
 • 1 groene specht in de Grote Polder Noord
 • 9 zanglijsters in de Achthovenerpolder en
  7 in de Barrepolder
 • 9 dodaarsjes en
  16 futen in de Zegerplas
 • 21 ringmussen in de Hondsdijkse polder.

Voor de winter zit het er weer op. Maar gelukkig kunnen we nog een keer gaan tellen. Vooral SOVON zou daar heel blij mee zijn, want een apriltelling levert belangrijke informatie voor hen op.

Lepelaar
Lepelaar
 

Wisselingen

heeft aangegeven te stoppen met het tellen van de polder Achthoven.telt daar gewoon verder en neemt nu de Munnikenpolder, een blanco gebied voor de vwg, voor zijn rekening.
bedankt voor al je inspanningen en ontberingen die je in de polder Achthoven moest lijden.

SovonVerslag van Sovon

In Watervogeltellingen 2018-04 zaken als:

 • Ganzen en Zwanen: komende april telling belangrijk voor diverse soorten
 • En toen kwam de "Russiche Beer"...
 • Slaapplaatsen: Scholekster, Kemphaan en Grutto
 • Wadden: Watervogels in het Lauwermeer

Groet

Ik wil iedereen die meegedaan heeft aan de wintertellingen hartelijk danken voor alle moeite en tijd die erin is gestopt. Jarenlange tellingen leveren belangrijke gegevens op en een bijdrage aan de bescherming van vogels. Hopelijk is iedereen in staat om in september of oktober de draad weer op te pakken. Geniet van voor jaar en zomer!

Met een hartelijke groet .