Beste mensen,

Het is inderdaad een bijzondere telling geworden in januari. Een smientenbolwerk als de Wilck telde nu maar 164 eendjes, terwijl er in de Zegerplas wel 17.000 zwommen. Jawel, zeventienduizend! Daar werd trouwens ook de enige roerdomp gezien. In de Hazerswoudse Droogmakerij werden 2243 smienten geteld. Wat ik dan ook nog zo apart vind, is dat ondanks sneeuw en ijs sommige vogels al in voorjaarsstemming komen, zoals de aalscholver op de foto, die al aardig in zijn broedkleed zit.

Wat ganzen betreft was het ook bijzonder: vooral de brandgans, een soort die we bij ons toch niet zo vaak in grote groepen zien, was opvallend aanwezig:

Nog meer ganzensoorten: de kolgans:

De grauwe gans was goed vertegenwoordigd:

In de polder Kerkweg zaten 43 toendrarietganzen en in de Barrepolder werden er daarvan 10 geteld. Opvallend waren verder de 3 kleine rietganzen in de Doespolder en de 174 Grote Canadese Ganzen in de Achthovenerpolder.
Kleine Zwanen werden door ons hele werkgebied in kleine groepjes gezien. Bijvoorbeeld 20 in de polder Oostgeer. Voor ons opvallend zijn de 5 wilde zwanen in het Westeinde.

De Grote zilverreiger was toch wel wat minder dan anders, maar de 7 exemplaren in het Westeinde schroeven de stand aardig op. Verder werd er een grote zilverreiger gezien in de Lagenwaardse polder, Grote Polder Zuid, De Wilck, de Barrepolder, Bent en Delfpolder, Hazerswoudse Droogmakerij en Riethoornse polder. In de polder Oostbroek werden er twee geteld.

Tot slot nog wat winterse krenten:

Als je dit allemaal leest (en de winter is nog niet echt afgelopen) hoop ik dat je dat stimuleert om er komend weekend weer met frisse moed op uit te gaan. Veel plezier!

Met een hartelijke groet,