Beste mensen,

Krakeend
Krakeend

A.s. weekend gaan we weer voor het eggie. Tijdens de vorige telling in september zijn slechts 4 gebieden geteld. Maar in oktober start voor velen het ‘echte’ wintertelseizoen. Helaas hebben we te maken met twee vacatures.

Langs deze weg wil ik zowel Gert als Jos bedanken voor alle uren die zij in het tellen hebben gestopt. En natuurlijk een oproep aan jullie of je nog een gebied op je wilt nemen of kandidaattellers weet. Inlichtingen over het tellen en de gebieden wil ik graag verstrekken.

In de vorige nieuwsbrief heb ik al aangekondigd dit jaar krakeenden en wilde eenden met elkaar te vergelijken, omdat er geluiden zijn dat er tegenwoordig meer krak- dan wilde eenden zijn. Uit de septembertelling in de eerder genoemde 4 gebieden blijkt echter voorlopig nog het tegendeel. Er werden 318 wilde en 101 krakeenden geteld.

Ik wens jullie een heel plezierige oktobertelling.

Met een hartelijke groet,