Beste mensen,

Buizerd
Kleine ziverreiger

Tijdens de maartteling kun je altijd al merken dat het voorjaar in aantocht is. Op een paar uitzonderingen na verdwijnen de grote aantallen, kleine zwanen zijn vertrokken en sommige soorten treffen al voorbereidingen voor het broedseizoen. Grutto, tureluur en sommige doortrekkers verblijven dan in onze polders, zodat we wel tot meer soorten komen.

Om maar met de grote aantallen te beginnen.

Afgelopen winter hebben we ook de krak- en wilde eend wat nauwkeuriger gevolgd. Elke maand waren er meer wilde dan krakeenden. Deze maand 535 wilde tegenover 164 krakkers.

Tot slot wil ik iedereen bedanken die deze winter geteld hebben. Hopelijk hebben we zo weer een bijdrage kunnen leveren aan het beschermen van vogels. En iedereen die komend weekend nog gaat tellen wens ik veel plezier.

Met een hartelijke groet,