Beste mensen,

Kievit
Buizerd - Pittig donker type

Wat hebben we het slecht getroffen het vorige telweekend. Regen, regen en nog eens regen. Dan sta je er nog verbaasd van hoeveel er gezien wordt. Niet iedereen heeft op die regendagen geteld, maar uit de nieuwsbrief van SOVON blijkt ook dat het telweekend wat is opgerekt. In ieder geval hulde aan alle tellers die manmoedig (m/v) de elementen hebben getrotseerd. Hieronder het overzicht met bijzondere soorten en/of aantallen.

De grote zilvers lieten zich weer goed zien, 34 in totaal. Volgens mij is dat een nieuw record voor ons telgebied. Een belangrijke bijdrage aan dat grote aantal leverde de Wilck met 7 en de Westeindepolder met 10 exemplaren. Vermeldenswaard is ook de aanwezigheid van een Purperreiger in de Boterpolder en in de Groenendijksepolder.

Bijzonder voor ons telgebied is de aanwezigheid van een Ruigpootbuizerd in de Hondsdijkse polder. Om bij de roofvogels te blijven: Slechtvalken werden gezien de Hondsdijkse polder, de Wilck en de Westeinde polder, overal met 1 exemplaar. Verder werden er nog 2 Haviken gespot, eentje de Westeinde polder en eentje in de Wilck. Een Sperwertje zat in de Geerpolder.

De meeste kolganzen zaten in de Wilck, wel 2100. Daar zaten ook 260 Grauwe Ganzen. Verder 162 Grauwe Ganzen in de Gnephoek, 590 in de Grote Polder Zuid. Nog wat Kolganzen: 260 in de Westbroekpolder, 150 in de Oostbroekpolder, 575 in de Groenendijksepolder en 430 in de Grote Polder Zuid.

Al met al toch leuke aantallen en soorten, ondanks het slechte weer. Wellicht putten we hieruit moed om komend weekend weer vol enthousiasme aan de slag te gaan. Veel telplezier gewenst!

Met een hartelijke groet,