Beste mensen,

Torenvalk
Torenvalk

De eerste telling is al geweest, maar voor velen van jullie barst het telseizoen pas echt komend weekend los.
Uit de verhalen van vele vogelaars in onze omgeving schijnt het een goed torenvalkenjaar geweest te zijn. Waarschijnlijk was er een overvloed aan muizen waardoor vele jonge vogels konden uitvliegen. In de gebieden die in september geteld zijn zagen we dan ook in de Oostbroekpolder 2, in de Wilck 6 en in de Riethoornse polder 3 torenvalken. Iets om de komende telling in de gaten te houden?

In de Wilck was het trouwens toch leuk tellen:

In de Geerpolder vlogen nog 11 boerenzwaluwen en ook nog eentje in de Oostbroekpolder. Daar zaten ook nog eens 180 goudplevieren en 7 grote zilvers. 6 Grote zilverreigers zaten in de Groenendijksepolder waar ook 390 grauwe ganzen verbleven.

Hopelijk inspireren deze soorten en aantallen jullie om komend weekend weer vol goede moed aan onze maandelijkse winterklus te beginnen.

Met een hartelijke groet,