Beste mensen,

Putter
Putter

Er is weer heel wat afgeteld afgelopen maand. In totaal kwamen we tot maar liefst 20.693 vogels. Je kon merken dat de eerste wintergasten al binnenkwamen. Ook zangvogels verzamelen zich in groepen, waaronder 35 putters in de Wilck.

Om precies te zijn 51 grote zilverreigers verbleven in onze telgebieden. Uitschieter met 11 exemplaren was, zoals zo vaak, de Wilck.

Een andere uitschieter vormen de ijsvogels. Er werden er 7 geteld. Eentje in de Achthovenerpolder, 2 in de Barrepolder, 2 in de Wilck, 1 in de Riethoornse polder en 1 in de Geerpolder.

De eerste grote groepen kolganzen verbleven in de Grote Polder Zuid 761, en 1200 in de Groenendijksepolder.

Nog meer grote aantallen: in de Achthovenerpolder1145 goudplevieren en 502 kieviten. In de Grote Polder Zuid 346, in de Grote Polder Noord 770 en in de Riethoornse polder 345 grauwe ganzen. In de Barrepolder 1001 spreeuw of is het spreeuwen?

In de Wilck ook weer het gebruikelijke grote aantal smienten n.l. 2435. Van de laatste zaten er 550 in de Groenendijkse polder.

De buizerd was in de Geerpolder aanwezig met 4 exemplaren, met 5 in de Barrepolder, met 9 in de Wilck en dan in nog verschillende andere telgbieden met 3.

Een blauwe kiekendief verbleef in de Wilck. Nog meer leuke soorten: veldleeuwerik met 9 in de Hondsdijkse polder, een tapuit in de Grote Polder Noord.

Tot slot in de Wilck:

Voor de komende telling: door het hele land worden pestvogels gezien. Wat zou het leuk zijn als we die nu ook eens in onze telgebieden zouden tegenkomen. Je weet maar nooit. In ieder geval iets om naar uit te kijken. Ik wens jullie veel plezier met het tellen a.s. weekend.

Met een hartelijke groet,