Dodaars
Dodaars

Maart 2018

De afgelopen raakte de winter het voorjaar aan. Overal zag je wakken en in sommige daarvan dodaarsjes. Maar nog voor de winter intrad waarvan er waarschijnlijk veel meer voor komen dan we tellen, is de waterral. Tijdens strenge vorstperiodes zoals twee weken geleden is hij wat zichtbaarder, maar meestal wordt hij niet opgemerkt door zijn verborgen levenswijze. In februari zat er eentje in de Lagenwaardse polder. Verder was het in februari niet zo’n spectaculaire telling.

Wilck

Behalve dan het bokje dat in de Wilck gezien werd. Daar zaten ook nog:

 • 13 bergeenden
 • 5287 smienten
 • 19 slobeenden
 • 14 pijlstaarten
 • 42 wintertalingen
 • 1 blauwe kiekendief
 • 9 buizerds
 • 1 slechtvalk
 • 136 goudplevieren
 • 2210 kieviten en
 • 21 graspiepers.

11 van de 58 grote zilverreigers in onze telgebieden liepen in de Wilck. Daarmee waren de grote zilvers met een klein verschil net even talrijker dan de blauwe reiger, want daarvan werden er in totaal 56 geteld.

Ganzen

De grote groepen ganzen waren nagenoeg verdwenen, nog 610 kolganzen in de Groenendijkse polder. Kleine zwanen werden niet meer gezien. Waar hebben ze deze afgelopen winter gezeten?

Nog wat opvallende zaken

 • 211 krakeenden in de Riethoornse polder. Het plasje bij Amalia in het Spookverlaat is hofleverancier voor deze soort
 • In de Geerpolder 405 wulpen
 • 26 wintertalingen in de polder Kerkweg bij Woubrugge
 • In de Hondsdijkse polder een slechtvalk
 • 2000 spreeuwen en 11 kemphanen in de Barrepolder.

Ik hoop dat je je niet gepasseerd voelt als er niets uit ‘jouw’ polders gemeld wordt. Dat is niet omdat jouw gebied minder belangrijk is, maar omdat (en daarover kan je van mening verschillen) er niet zulke bijzondere soorten of aantallen in februari gemeld werden. Bedenk dat ook een nultelling meetelt en vragen kan oproepen. Neem maar bijvoorbeeld de kleine zwaan, waarvan we er tot vorig jaar ook altijd nog in februari telden.


Waterral
Waterral

SovonVerslag van Sovon

In Watervogeltellingen 2018-03 zaken als:

 • Ganzen en Zwanen: trend januari zet door
 • Zomertaling parel van plas-dras
 • Slaapplaatsen
 • Wadden Midwintertelling: weinig kanoeten, topaantallen Toppers.

Groet

Voor velen van jullie is de maarttelling de laatste van dit winterseizoen. Iedereen weer heel erg bedankt voor de inzet. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer op jullie rekenen.

Met een hartelijke groet.