Oktober 2019

Bij deze mijn eerste nieuwsbrief m.b.t onze tellingen voor de Sovon in het winterhalfjaar. Hoewel deze tellingen al in september starten, is slechts 43% van onze gebieden in deze maand ook daadwerkelijk geteld. In oktober was dat 90 %.
Ik zal hieronder een aantal van de leukste/meest bijzondere waarnemingen en van de meer algemene soorten alleen de opvallend hoge aantallen voor deze periode in ons gebied vermelden.

Roodborsttapuit
Roodborsttapuit

Tellingen september

 • Ondanks de onvolledige telling in september is voor de boerenzwaluw goed te zien dat dit de trekmaand bij uitstek is. In de Doespolder werden er 64 geteld en in de Oostbroekpolder zelfs 135.
 • In de Oostbroekpolder zaten ook 11 watersnippen.
 • Verder in deze maand 4 paapjes in de Hondsdijkse polder en een roodborsttapuit in de Gnephoek.
 • Ook werden er, zoals altijd in deze periode, tapuiten waargenomen, dit maal in de Doespolder, Hondsdijksepolder, Lagenwaardsepolder, Oostbroekpolder en de Wilck respectievelijk 2, 2, 3, 1 en 3.
 • Ook de ooievaar ging op trek in september met 8 in de Doespolder en 12 in de Achthovenerpolder.
 • Er zaten 2 grote gele kwikken in de Riethoornse polder en 1 ijsvogel in de Geer en Buurtpolder.
 • Wulpen waren goed vertegenwoordigd in de Vlietpolder en de Lagenwaardsepolder met respectievelijk 162 en 285 stuks.
 • Opvallende aantallen nijlganzen in de Vlietpolder t.w. 139 stuks en de Hondsdijksepolder t.w. 122 stuks.
Tapuit
Tapuit
Tapuit
Tapuit

Tellingen oktober

 • In oktober worden vrijwel geen boerenzwaluwen meer geteld. In ons hele gebied (21 polders) nog maar 11.
 • Bij de Wijde Aa is Cetti’s zanger waargenomen. Een leuke nieuweling?
 • De Turkse tortel was goed vertegenwoordigd in de Grote polder t.w. 73 stuks.
 • In de Grote polder ook een groep van 103 knobbelzwanen en van 60 kolganzen.
 • Kolganzanen: 149 in de Wilck.
 • Het aantal smienten neemt langzaam toe. In de Wilck werden er al 1930 geteld.
 • In de Wilck zaten ook 571 goudplevieren, 1 slechtvalk en 11 watersnippen.
 • In de Riethoornse polder maar liefst 174 krakeenden.
 • Tot slot 181 nijlganzen in de Gnephoek, ca. 2/3 van het totaal in onze telgebieden en
 • een kleine zilverreiger in de Lagenwaardsepolder.

Met vriendelijke groet,

Contact

Voor meer informatie over tellingen kunt u met contact opnemen.

Sovon

SovonVerslag van Sovon

In Watervogeltellingen 2019-10 zaken als:

 • Ganzen en zwanen: afname ganzenbezoek
 • Het intekenen van ANLb-soorten bij watervogel-, ganzen- en zwanentellingen
 • Slaapplaatsen: Tegengestelde trends bij twee sterns
 • Wulpen in ganzen- & zwanengebieden

SovonVerslag van Sovon

In Watervogeltellingen 2019-10 Zuid-Holland zaken als:

 • Grote Zilverreigers en Aalscholvers
 • Slaapplaatstelling Grote Zilverreiger