Telgebieden - Sovon
Telgebieden in de Rijnstreek

Beste mensen,

Grote Polder Zuid

In de Grote Polder Zuid werd een kleine zilverreiger gezien. Voor onze streken toch een tamelijk zeldzame vogel. In dezelfde polder zat nog een ruigpootbuizerd, een sperwer, 2000 spreeuwen en 786 kolganzen.

Ganzen en zwanen

1830 kolganzen zaten in de Wilck, 680 in de Barrepolder, 271 in de Grote Polder Noord en 314 in de Lagenwaardse polder. Daar zaten ook 112 toendrarietganzen. In de polder ernaast, de Hondsdijkse polder, verbleven nog 19 toendra’s.  Daar zaten ook nog 87 kleine zwanen. 15 kleine zwanen verbleven in de Lagenwaardse polder en 6 in de Barrepolder. Een uitschieter wat grauwe ganzen betreft was de Wilck met 1260 exemplaren.

Wilck

We blijven even in de Wilck:

 • kievit 5600;
 • spreeuw 2800;
 • smient 6010;
 • een havik;
 • een slechtvalk en
 • een blauwe kiekendief.

Een grote gele kwik in de Lagenwaardse polder en eentje in polder Achthoven waar ook 15 wintertalingen zaten. De Lagenwaardse polder was goed voor 4045 stormmeeuwen en 69 graspiepers.

Wat verder opviel
 • 3 brilduikers in het Braassemermeer;
 • 1 brilduiker in de Wijde Aa;
 • 6 dodaarsjes in de zegerplas;
 • 130 wulpen in de Groenendijkse polder;
 • 210 wulpen in de Geerpolder;
 • 120 Nijlganzen en 59 krakeenden in de Riethoornse polder.
Kleine Zilverreiger
Kleine Zwaan
 
Groet

Ik wens jullie veel plezier met de maarttelling. De eerste tjiftjaf hoorde ik afgelopen zondag en wie weet welke zomergasten we komend weekend kunnen begroeten.