Lepelaar

Beste mensen,

De maarttelling is er altijd zo eentje die het vertrek van wintergasten laat zien en de komst van de eerste zomergasten. Zo werden er maar 12 grote zilverreigers geteld over ons hele telgebied tegenover¬† 171 grutto’s in de Wilck. Ook de eerste lepelaar werd weer waargenomen in de Oostbroekpolder. Smienten waren al voor een groot deel vertrokken, nog ‘slechts’ 1975 in de Wilck.

Ganzen

Ook ganzen waren er minder dan hartje winter.

 • 1300 kolganzen in de Groenendijkse polder
 • 1251 in de Wilck.
  Wellicht is dit een dubbeltelling aangezien er in die gebieden op verschillende dagen geteld werd. De aantallen liggen zo dicht bij elkaar dat het bijna geen toeval kan zijn. De beoordeling laat ik graag aan SOVON over.
 • In de Westbroekpolder zaten er nog 180.
In de Wilck
 • 7 zomertalingen
 • er was ook nog een slechtvalk en ruigpootbuizerd
 • ce eerder genoemde grutto’s
 • 1 bonte strandloper
 • 6 kemphanen
 • 8 watersnippen
 • 53 tureluurs
Tjiftjaf

De roep van de tjiftjaf werd vele malen gehoord. Uitspringers waren daarbij:

 • de Zegerplas met 6 exemplaren
 • de Riethoornse polder met 11 exemplaren.
Meeuwen

In de Zegerplas ook nog 4 dodaarsjes en een grote mantelmeeuw, die je bij ons niet zo vaak ziet. Mest werd er in verschillende polders uitgereden en dan heb je meeuwen.

 • In de Geerpolder 1050 stormmeeuwen
 • Groenendijkse polder 827 kokmeeuwen
 • Lagenwaardse polder 2450 kokmeeuwen en 950 stormmeeuwen
 • Grote Polder Zuid 470 stormmeeuwen (en een rietgors, nieuwe soort voor dat gebied)
 • Hondsdijkse polder 2860 kokmeeuwen en 3650 stormmeeuwen
 • Doespolder 990 stormmeeuwen.

Dat andere menselijke activiteit ook invloed heeft op de meeuwenaantallen kan blijken uit de meeuwenaantallen in de Boterpolder bij de waterzuivering: 125 kokmeeuwen, 135 stormmeeuwen en 124 zilvermeeuwen.

Nog wat vogelkrenten
 • In de Gnephoek een pijlstaart en houtsnip;
 • In de polder Achthoven 8 kluten;
 • 2 groene spechten in de Hondsdijkse polder, een soort waarvan je hoopt dat ze een blijvertje is;
 • De enige tafeleend werd gezien in de Barrepolder en daar zaten ook nog 34 turkse tortels.
Grutto
Grutto
SovonVerslag van Sovon
Watervogeltellingen 2017-04
Groet

Ik wil jullie allemaal weer heel hartelijk danken voor alle inspanningen gedurende het afgelopen seizoen en hoop dat jullie volgend seizoen met evenveel plezier, enthousiasme en trouw gaan tellen. Voor degenen die nog meedoen aan de apriltelling hoop ik op mooi weer en leuke waarnemingen.