Beste mensen,

Wulpen in de sneeuw
Wulpen

Vlak na de telling van januari viel er een groot pak sneeuw. Daarna bleef het twee weken liggen, dooide het weg en afgelopen zondag kwam er weer nieuw een pak. Op het moment dat ik dit schrijf is de voorspelling voor morgen dat er 1 tot 6 cm. sneeuw kan vallen. Kortom de omstandigheden wisselen per week en dat heeft grote gevolgen voor de vogelaantallen. Kijk straks maar eens naar de aantallen van de Wilck op 13 januari. Een week later was de Wilck zo goed als leeg. Het plaatje is van afgelopen zondag. Een aantal taaie Wulpen verblijft al geruime tijd langs de Vierheemskinderenweg; sneeuw of geen sneeuw.

 

Deze telling was de Kleine Zwaan gelukkig weer present: 20 in de Vlietpolder, 92 in de Lagenwaardse polder, 6 in de polder Westbroek, 44 in de Grote polder Zuid en 45 in de Wilck. In de Wilck werden in totaal 14.606 vogels geteld! De eerder genoemde Kleine Zwanen hadden gezelschap van 3800 kolganzen, 270 Grauwe Ganzen, 130 Brandganzen, 6200 (!) Smienten, 650 Spreeuwen, 2860 Kieviten en 1 Nonnetje (nee, geen tikfout). Ben benieuwd wat er a.s. weekend zit, mocht er sneeuw liggen. De aantallen van andere polders staan hierbij in de schaduw, maar ook een 0 telling is een gegeven. In de Oostbroekpolder zaten 1958 Kolganzen, in de Boterpolder 43 Grote Canadese Ganzen, in de Riethoornse polder 95 Knobbelzwanen, in de Grote Polder Zuid 246 Grauwe Ganzen en een Slechtvalk. Wat viel mij verder op?  Natuurlijk de Grote Zilverreigers; 2 in de Doespolder,  1 in de Lagenwaardse Polder, 4 in de Grote Polder Zuid, 2 in de Barrepolder, 5 in de Oostbroekpolder en 3 in de Wilck. Deze maand halen we dus de 20 of meer exemplaren niet. Voelden zij het slechte weer al aankomen?
Vermeldenswaard zijn verder198 Grauwe Ganzen, 80 Goudplevieren en 480 Kieviten in de polder Achthoven, 5 Buizerds in de Hondsdijkse polder,  5 Wintertalingen en 60 Goudplevieren in de Barrepolder, 4 Wintertalingen in de Riethoornse polder em in de Gemenewegse polde 101 Wulpen. Om af te sluiten toch een teken van de naderende lente (of waren het overwinteraars?) in de Hondsdijkse polder 24 Graspiepers!

Ik wens jullie een heel plezierige februaritelling met veel leuke soorten en grote aantallenMet een hartelijke groet,