Januari 2019

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, ontvingen we van onze oud-leden Annemieke en Wim weer het verzoek om tijdens de januaritelling extra goed op ooievaars te letten. We voldoen natuurlijk graag aan dat verzoek. Veel meer informatie over ooievaars vind je in de bijgevoegde nieuwsbrief van STORK.

Ooievaar
201901 - Ooievaar
 

Tellingen

Toch zagen we met zijn allen nog 66 soorten.

Knobbelzwaan
Knobbelzwaan

Krenten

Opvallende soorten waren 2 vuurgoudhaantjes bij de Zegerplas. Er gaan toch veel tellingen voorbij dat we die niet zien. Op de plas zwommen ook nog 2 tafeleenden en 4 dodaarsjes. In de Barrepolder 1 tafeleend. In de Wilck 6000 smienten en in de Boterpolder 440. Een grote gele kwik in de Gnephoek en de Barrepolder. In de Lagenwaardse polder de enige wilde zwaan, wel uniek voor ons gebied en 23 kleine zwanen. Daar vloog ook nog een sperwer, net als in de Barrepolder. In de Wilck 2 slechtvalken en nogeen in de Riethoornse polder.

De ganzen lieten ons een beetje in de steek in december. Een uitschieter was de Westbroekpolder met ‘slechts’ 260 kolganzen. In de andere polders verspreid kleinere groepen.

Steltlopers deden het beter. In de Wilck 8 kemphanen, in de Doespolder 130 wulpen. 135 wulpen in de Groenendijksepolder, daar ook 660 kieviten en 350 goudplevieren. Tot slot in de Gnephoek 12 graspiepers.

 

Groet

Ik wens jullie een hele plezierige telling.

Met een hartelijke groet, .

 
 

SovonVerslag van Sovon

In Watervogeltellingen 2019-01 zaken als:

  • Ganzen en zwanen: veel Toendrarietganzen, weinig Kleine Zwanen en nog minder Kleine Rietganzen
  • Terugblik op januari 2018 - Krakeend
  • Jaar van de Wulp: Aftrap!
  • Wadden: Integrale telling november 2018, Kokkelsterfte, Wulp & verstoring

In Watervogeltellingen in Zuid-Holland 2019-01 artikelen over:

  • Resultaten midwintertelling januari 2018 - Waterhoen, Krakeend, Soepeend en Muskuseend
  • Resultaten 2009-2018