Februari 2019

Soms heb je indrukken gebaseerd op een gevoel, gevoed door waarnemingen. Het gevaar van zulke indrukken is dat het gevoel niet klopt met de werkelijkheid. Zo heb ik al tijden de indruk dat we steeds meer krakeenden zien dan wilde. Dus maar eens nauwkeuriger gekeken in de polder die ik samen met Jan tel: de Riethoornse. Welnu: in januari telden we daar 172 krakeenden tegenover 128 wilde! In een volgende nieuwsbrief wil ik dat voor alle telgebieden doen, maar daar kom ik nu even niet aan toe, want het is nogal een uitzoekerij.

Krakeend
Krakeend
 

Tellingen

Op de Zegerplas 6 dodaarsjes en in de bosjes naast de plas een groene specht.

In de Doespolder een smelleken, voor onze telgebieden toch een zeldzaamheid.

In de Vlietpolder 26 rietganzen. Voor toendrarietganzen moest je in de Lagenwaardse polder zijn, daar zaten er namelijk 1400 met nog 5 kleine rietganzen. Daar ook 110 kleine zwanen.

Helaas bleef de juveniele zeearend daar niet tot de teldatum zitten, maar een blauwe kiekendief is ook niet verkeerd.

Het is de jagers nog niet gelukt om alle grote canadese ganzen uit te roeien in onze provincie, want in de Achthovener polder zaten er 144. In de polder daarnaast, de Hondsdijkse polder, nog 4 kleine zwanen en een slechtvalk.

Kolganzen zaten met 530 exemplaren in de Grote Polder Zuid en met 700 in de Barrepolder.

In de Oostbroekpolder 991 stormmeeuwen, 1012 spreeuwen en 2 pijlstaarten.

10 pijlstaarten in de Wilck met nog 6120 smienten, 28 slobeenden, een havik, een slechtvalk, 935 kieviten en 4 kemphanen.

In de Groenendijkse polder 1157 smienten, een sperwer en 184 wulpen.

Wilde eend
Wilde eend

Krenten

De enige grote gele kwikstaart werd geteld in de Riethoornse polder.

 

Groet

Voor nu in ieder geval een plezierige februaritelling. Volgens de voorspellingen zal het aan het weer niet liggen.

Met een hartelijke groet, .

 
 

SovonVerslag van Sovon

In Watervogeltellingen 2019-02 zaken als:

  • Ganzen en zwanen: komen en gaan van Toendrarietganzen.
  • Nonnetjes: Meer of minder?
  • Slaapplaatsen: Wulpenslaapplaatsen tellen
  • Jaar van de Wulp: Waar zaten de midwinterwulpen?

Over de Watervogeltellingen in Zuid-Holland 2019-02 is het volgende te melden:

  • Resultaten januari 2019, Blauwe Reiger, Grote Zilverreiger en Wulp
  • Vacante telgebieden
 

Post van Stork

Stork publiceerde de vierde nieuwsbrief over ooievaars