Maart 2019

Goed nieuws! neemt de coördinatie van de wintertellingen van mij over. Ik ben erg blij dat dat na dit seizoen gaat doen. Dank daarvoor!

In de vorige nieuwsbrief heb ik beloofd om het aantal krak- en wilde eenden in onze telgebieden met elkaar te vergelijken. Welnu, we telden 870 krakeenden en 949 wilde eenden. Bij het opmaken van het lijstje zag het er lange tijd naar uit dat de wilde eend ruimschoots in de meerderheid zou zijn, maar toen bleken er in de Riethoornse polder 434 krakeenden te zitten. Voornamelijk op het plasje bij de vogelkijkhut Amalia.

Ondertussen meldden de eerste lentevogels zich in februari ook weer in de polders zoals de witte kwikstaart en scholekster.

Witte kwikstaart
Witte kwikstaart
Scholekster
Scholekster

Tellingen

Wilck

De eerste 5 grutto’s werden gezien in de Wilck. Bijna uiteraard zou je zeggen. Daar waren ook 3 veldleeuweriken en graspiepers, 777 kieviten, 11 pijlstaarten, een slechtvalk, 6247 smienten en 973 kolganzen.

Ganzen

Ook nog 500 kollen in de Groenendijkse polder, 290 in de Grote Polder Zuid en 550 in de Lagenwaardse polder. Daar verbleven ook 950 toendrarietganzen, 200 grauwe ganzen en 87 kleine zwanen. In de Achthovenerpolder blijkt het afschietbeleid, of wanbeheer, van de provincie nog geen effect te sorteren, want daar zaten 144 grote canadese ganzen en 121 grauwe.

Roofvogels

Een sperwer werd gezien in de Hondsdijkse polder, de Westbroekpolder, de Grote Polder Noord en de Barrepolder. Om bij de roofvogels te blijven, in de Oostbroekpolder een havik. Daar zat ook een tureluur.

Wilde eend
Wilde eend

Krenten

Vermeldenswaardig zijn 13 dodaarzen en een rietgors bij de Zegerplas en 150 wulpen in de Vlietpolder. Tot slot: de enige 2 tafeleenden werden gezien in de Riethoornse polder.

 

Groet

Veel plezier met de maarttelling!

Met een hartelijke groet, .

 
 

SovonVerslag van Sovon

In Watervogeltellingen 2019-03 zaken als:

  • Ganzen en zwanen
  • Volop kans om de grutto te tellen
  • Slaapplaatsen: meer wulpenslaapplaatsen, minder wulpen
  • Wadden: terugblik op de Midwintertelling

De Watervogeltellingen in Zuid-Holland 2019-03 bevat:

  • Resultaten februari 2019
Kolgans, Toendrarietgans en Brandgans aantallen van 2009 tot en met 2019