Beste mensen,

Ook weer benieuwd naar de grote gele kwikken? Zou de trend van vorig jaar zich voortzetten of stopt de teller met enkele waarnemingen. En hoe vergaat het de grote zilverreigers? De berichten van waren hoopgevend en in de Wilck is de grote zilver de laatste tijd een vaste waarde met enkele exemplaren. Ook weer benieuwd wat de slechtvalken doen? En hoe vergaat het de smientjes in een vorstperiode? Reden genoeg om weer met zín allen te gaan tellen.

Een redelijk aantal tellers hebben meegedaan aan de septembertelling. Het is leuk om dan te zien hoeveel zwaluwen er nog gezien worden. Hopelijk gaan we in oktober weer met zín allen op stap.

Hier wat resultaten van de septembertelling:

In de Westbroekpolder werden 45 huiszwaluwen geteld en 4 grote zilverreigers. In de Wilck vielen 6 grote zilvers op en daarnaast was nog een regenwulp en een sperwer opmerkelijk. De Oostbroekpolder telde 1 grote zilverreiger, een boomvalk en 128 goudplevieren. 4 sijsjes zijn opvallende vogeltjes in de polder voor dit jaargetijde. De Gemnewegsepolder telde 1 grote zilver en de eerste 2 smienten. 446 kokmeeuwen liepen te foerageren. Tot slot werden in de Riethoornse polder 150 goudplevieren, 1 slechtvalk, 98 boerenzwaluwen, 16 oeverzwaluwen en 25 boerenzwaluwen gezien. Er werden nog 2 roepende tjiftjaffen (of tjiftjafs?) gehoord.

Ik wens jullie een plezierige oktobertelling. Met een hartelijke groet,