Beste mensen,

Het telseizoen is wat aarzelend begonnen. Tot nu toe heb ik van slechts drie gebieden de telgegevens. Een mooi, grote krent in de pap was wel de koereiger die in de Oostbroekpolder gezien werd. Dat maakte het daar wel de moeite waard. Bovendien vlogen daar nog eens 171 boerenzwaluwen en een boomvalk. In de polder Oostgeer werden 800 kieviten geteld.

Maar de ervaring leert dat in oktober het telgeweld van de vwg echt losbarst. Het ziet er al veelbelovend uit. Vorige week zag ik in de Groenendijkse polder 550 kolganzen en vanmiddag, tijdens een rondje Lagenwaardse polder, zag ik een paar honderd grauwe ganzen. Ook de grote zilvers zijn weer terug van weggeweest. Hopelijk krijgen we weer een echte winter met veel verrassende soorten.

Wat de telgebieden betreft: er is een vacature voor de Westbroekpolder en de Bent- en Delfpolder. Wie weet er nog kandidaat-tellers? Als je iemand kent die graag wil tellen, kun je haar/hem met mij in contact brengen.

Ik wens jullie allemaal een heel plezierig telseizoen, om te beginnen a.s. weekend.

Met een hartelijke groet,