Telgebieden - Sovon
Telgebieden in de Rijnstreek


Boterpolder - Sovon
Telgebieden in de Rijnstreek

Beste mensen,

Het goede nieuws is datde Boterpolder in Hazerswoude voor zijn rekening gaat nemen. Welkom in de club!

Ik ben benieuwd wat de vorst en sneeuw voor invloed heeft op ‘onze’ soorten en aantallen. De sneeuw zal zaterdag wel gedooid zijn evenals het ijs. De midwintertelling gaf echt winterse soorten en aantallen. Hieronder het overzicht.

Kleine zwaan

Ik begin maar met de vogel die veel voor het ontstaan van de Wilck betekend heeft: de kleine zwaan:

 • In de Doespolder 15,
 • Vlietpolder 8,
 • Gnephoek 17,
 • Lagenwaard 179,
 • Grote Polder Noord 4 en
 • Barrepolder 13.
Ganzen

Ook ganzen kwamen in grote aantallen voor:

 • Toendrarietganzen
  • Wijde Aa 51,
  • Doespolder 140,
  • Vlietpolder 480,
  • Gnephoek 129 en
  • Lagenwaard 2300.
 • Kolganzen zaten met grote aantallen in:
  • de Oostbroekpolder 1268,
  • Barrepolder 800,
  • Grote Polder Zuid 2110,
  • Westbroekpolder 61 en
  • Lagenwaard 357.

Hier en daar telden we ook grauwe ganzen in wat grotere groepen met als uitschieter de Grote Polder Zuid met 450 exemplaren.

Wilck

Wat steltlopers betreft was het in en om de Wilck goed prijs:

 • 2838 goudplevieren,
 • 4200 kieviten,
 • 1000 wulpen,
 • 3 kemphanen en
 • 3 watersnippen.
 • In de Groenendijkse polder
 • 1100 goudplevieren,
 • 945 kieviten en
 • 346 wulpen
Kleine Zwaan
Kleine Zwaan
 

Er was nog meer te zien in de Wilck:

 • slechtvalk,
 • ruigpootbuizerd,
 • 6312 smieten,
 • 38 wintertalingen en
 • 18 pijlstaarten
Opmerkelijke tellingen

380 wulpen in de Vlietpolder en 101 wulpen in de polder Achthoven. In de Groenendijkse polder zat ook een slechtvalk. Een havik werd gespot bij de Zegerplas, 2 sperwers in de Hondsdijksepolder. Op de Wijde Aa zwommen 930 smienten met 1 brilduiker. 522 krakeenden zwommen in de Riethoornsepolder. 1 IJsvogel werd gezien in de Gnephoek en 2 in de Hondsdijkse polder.

Nog wat opmerkelijke aantallen of soorten: 56 aalscholvers in het Braassemermeer, 15 graspiepers in de Gnephoek en de enige grote gele kwik in de Geerpolder. De stand tussen grote zilver- en blauwe reiger was resp. 52 en 64.

Tot slot nog twee exoten: een carolinaeend in de Oostbroekpolder en een casarca in de Riethoornse polder.

Wintertaling
Wintertaling
 
Groet

Met een hartelijke groet,