Beste mensen,

Roodborst
Roodborst

Vorige maand deed ik een oproep om Casper te assisteren bij het tellen van de Barrepolder. heeft zich hiervoor aangemeld. Ik ben heel blij dat de tellingen in de Barrepolder nu gewoon door kunnen gaan en verwelkom Ton in de club van wintertellers. Hopelijk beleef je veel plezier aan je tellingen en als de Bonte Tapuit nog een paar dagen wil blijven heb je wel een heel bijzondere soort in je telgebied. Een andere, niet voor iedereen onbekende, teller kunnen we verwelkomen als collega voorin de Wilck, Hondsdijkse polder en Lagenwaardse polder. Het is Johan van der Haven, die ooit in een grijs verleden al zijn bijdrage aan de vogelwerkgroep leverde. Hopelijk beleeft hij ook veel plezier aan de tellingen.

De winter gaat er echt aankomen, want overal zie en hoor ik Roodborstjes in tuinen en bosjes.Maar ook in de polders kondigt de winter zich aan. In de Wilck werden al veel Smienten geteld. Een aantal dat in november ongetwijfeld hoger zal zijn. In de Wilck was het trouwens weer goed toeven met:

Tapuiten waren er ook 4 in de Oostbroekpolder en 5 in de Westbroekpolder.

De Grote Zilverreigers waren ook weer prominent aanwezig:

In totaal dus 45 Grote Zilvers!

De Blauwe reiger was met 23 exemplaren aanwezig in de Gnephoek, waar ook een voor ons niet-algemene soort als de Gekraagde Roodstaart werd gezien evenals 4 Buizerds. Met 6 exemplaren was de Buizerd ook goed vertegenwoordigd in de Grote Polder Noord.
Wat viel me verder op? 2 Dodaarsjes in de Zegerplas. 5 Watersnippen en 2 Wintertalingen de polder Kerkweg. 1 Slechtvalk en 475 kieviten in de Hondsdijkse polder. Een late purperreiger in de Grote Polder Noord. En tot slot in de Boterpolder 16 Wintertalingen, 13 Watersnippen en 11 Putters.

Hopelijk inspireert deze opsomming jullie weer om komend weekend je telgebied in te trekken en met veel plezier de aantallen te noteren.

Met een hartelijke groet,