Smient
Smient

Gelukkig kan ik weer bij iedereen meekijken en een verslag maken van de oktobertelling.

Smienten schieten?

Zoals je misschien gemerkt hebt, kan ik me ontzettend druk maken over het feit dat er in Zuid-Holland dit jaar 5000 en volgende jaren 6500 smienten vermoord mogen worden. Wat een ontstellend gebrek aan beschaving! Vooral bij partijen die normen en waarden hoog in het vaandel voeren. In oktober telden we 4456 van deze prachtige eenden, waarvan er 3959 in de Wilck verbleven.

Wilck

 • smient 3959
 • slobeend 58
 • pijlstaart 5
 • wintertaling 47
  en
 • 1050 grauwe ganzen
 • 2 dodaarsjes
 • 3950 goudplevieren
 • 2370 kieviten
 • 20 watersnippen
 • 1 ijsvogel
 • 5 buizerds en
 • 1 slechtvalk.

Hondsdijkse polder

Een andere slechtvalk werd gezien in de Hondsdijkse polder. Daar zaten ook nog eens 939 goudplevieren, 345 kieviten en 175 wulpen. Misschien op doortrek in die polder nog 2 oeverlopers en een witgat. Bijzonder voor onze tellingen was de aanwezigheid van een zwarte mees in de Hondsdijkse polder.

Achthovenerpolder

In de polder ernaast, de Achthovener polder, 426 grauwe ganzen, 4 wintertalingen, 516 kieviten, 68 goudplevieren en een grote gele kwikstaart. De laatste zat ook met 1 exemplaar in de Lagenwaardse polder waar het verder niet opvallend druk was met 405 kieviten en 1010 spreeuwen.

Wat mij verder opviel

 • 2 dodaarsjes op de Zegerplas met 21 kleine mantelmeeuwen.
 • In de Westbroekpolder 100 grote canadese ganzen, een soort die voor mijn gevoel langzaam maar zeker in aantal toeneemt.
 • In de Grote Polder Zuid 39 veldleeuweriken, waarschijnlijk op doortrek.
 • In de Grote Polder Noord 10 buizerds en 300 kieviten.
 • De Barrepolder zat goed in zijn roofvogels: 2 sperwers, 5 torenvalken en 5 buizerds. Misschien aangetrokken door de 800 spreeuwen?
 • De Oostbroekpolder telde 9 wintertalingen, 1 ijsvogel en 14 graspiepers.
 • Tenslotte nog een late bruine kiekendief in de Riethoornse polder.
Smient
Smient

SovonVerslag van Sovon

De watervogelnieuwsbrief die weer flink vol staat:

 • Teldata
 • Vernieuwde webinvoer
 • De eerste noordelijke ganzen gearriveerd
 • Intekenen van kleine zwaan, blauwe kiek, ruigpoot en kraanvogel
 • Slaapplaatsen: Wulp
Watervogeltellingen 2017-10

Groet

Voor het weekend worden buien en veel wind verwacht. Hopelijk doorstaan jullie deze ontberingen en doe je toch weer mooie waarnemingen of tel je grote aantallen. In ieder geval veel plezier gewenst met de komende telling.