Beste mensen,

Visdief
Visdief

De herfst heeft alweer toegeslagen, een prachtige zomer ligt achter ons, maar wellicht dat we tijdens het volgende telweekend ook weer mooi weer hebben. Helaas kan ik morgenavond wegens een studieavond op school niet naar de startbijeenkomst van de vogelwerkgroep. Zo langzamerhand komen er wat witte plekken in ons werkgebied en ik had graag een oproep gedaan om tellers te werven. Want wat is het leuk om fraaie soortjes te zien. En je bijvoorbeeld bij zo’n septembertelling af te vragen: zien we nog visdieven en hoeveel zwaluwen kunnen we nog tellen? Als je iemand weet die zich bij het tellersgilde wil voegen, laat haar/hem met mij contact opnemen.

Jullie wens ik in ieder geval veel plezier bij de septembertelling.

Met een hartelijke groet,