Beste mensen,

Het heeft even geduurd, maar hierbij de link naar de lezing van Jan-Willem Vergeer. Door ziekte en technische problemen bij SOVON was het niet mogelijk de link eerder door te sturen. Je moet even geduld hebben, want het duurt enige tijd voordat je alles binnen hebt (in mijn geval althans), maar dan kun je ook de hele lezing nog een keer rustig voor jezelf overdoen.

Septembermaand Reigermaand?

Nog niet zo heel veel tellers hebben daaraan meegedaan, maar het leverde al wel enkele leuke soorten op. In de Riethoornse polder zagen we een kleine zilverreiger. Twee dagen later werd in deWilck ook een kleine zilverreiger gezien. Buiten de teldatum had ik hem op 15 september in één kijkerbeeld met een grote zilverreiger in een sloot nabij de Westvaart. Wellicht gaat het steeds om dezelfde vogel.

In de Riethoornse polder telden we nog 720 kieviten, 5x paap en 3 gele kwikstaarten als eruit sprngende aantallen of soorten. De Geerpolder, die doorgaans niet zoveel oplevert, herbergde nu 1600 kokmeeuwen. Jawel, er was net gegierd. Ook telden we daar 50 goudplevieren. 25 goudeplevieren en een purperreiger werden in de Groenendijkse polder gezien en - om het reigerverhaal compleet te maken- in de Oostbroekpolder zaten 2 grote zilvers en in de Wilck 7. Blauwe reigers slaan we meestal over, maar met 4 reigersoorten in ons telgebied zijn we toch dik tevreden.

In de Wilck zaten verder nog 630 grauwe ganzen, 1 slechtvalk, 1 groenpootruiter en 1 rietzanger. In alle telgebieden waren nog boerenzwaluwen aanwezig, maar ik ben benieuwd of we er dit telweekend ook nog zullen aantreffen. Tot slot wens ik iedereen heel veel telplezier.

Met een hartelijke groet,