Beste mensen,

Kramsvogel
Kramsvogel- Landelijk worden er ook meer Kramsvogels gezien. Het houdt waarschijnlijk verband met de weersomstandigheden in noordelijker streken.…

De februaritelling staat voor de deur. Hopelijk zien we net zo veel als in januari, want toen zijn er veel vogels geteld. Ook wel uitzonderlijke aantallen zoals:

Wilck

Een aanraking van het voorjaar was al in de Wilck te vinden met 8 Kemphanen en een Tureluur. Daarnaast waren daar nog echte wintergasten zoals:

Nog andere ‘leuke’ soorten die daar gezien werden:

Ganzen

De restantjes:

Tot slot: in de competitie tussen Grote Zilverreiger en Blauwe Reiger was de stand in januari 59 – 82 in het voordeel van de Blauwe.

Ik wens jullie allemaal veel plezier met de telling van het komende weekend.

 

Met een hartelijke groet,