De Houtkamp is een stadspark met veel variatie in biotopen

Houtkamp

De Heemtuin en het park de Houtkamp ligt in Leiderdorp "vlak bij" de woonstede van een groot aantal van onze leden. Het betreft hier een zogenaamd polderpark van bijna 20 ha groot: oorspronkelijk een weidegebied, gelegen in de Zijllaan- en Meijepolder. Aan het einde van de jaren '60 werd de aanplant gedaan, hoewel er al een aantal oude bomen stond. De belangrijkste vogelsoorten zijn de zangvogels.
Meer details over de ligging ziet u op de kaart overgenomen van GoogleEarth.

is hier al jaren actief en doet verslag van een indrukwekkende lijst van observaties.

In detail is veel meer informatie over de Houtkamp en Heemtuin beschikbaar
Nestkastenbeheer:
Waarnemingen:
Broedvogelinventarisaties:
Op de site van het Mileu Educatief Centrum Leiderdorp staat meer te lezen over de Houtkamp. De resultaten staan op een aparte pagina over vogels inclusief detail informatie op onderliggende pagina's en af en toe een fraaie foto.
Het team van het MEC
Plattegrond - Het team van het MEC heeft ook een kaart van het park ter beschikking gesteld

Voor vragen over de Houtkamp kunt u zich tot richten.