Op 2 november 2009 zijn in de "Houtkamp"in Leiderdorp uiteindelijk 70 nestkasten op hun bezetting en materieel welzijn gecontroleerd. Er bleken er in vergelijking met 2008 twee te zijn verdwenen, een relatief klein verlies. Tijdens de controlerondes is, omdat er tijdens de winter 2009/2010 weer flink gaat worden gekapt, een aantal kasten verplaatst naar bomen die blijven staan. Op een nieuwe kaart zijn alle nu actuele nestkastplekken opnieuw ingetekend.

Bewoners

Niet uitgekomen Pimpelmezeneieren

Van de 70 bewoonbare kasten werden er in het voortplantingsjaar 2009 45 benut. De bezettingsgraad kwam uit op 64%, tegen 75% in 2007. Bij deze berekeningen is nog een (klein) aantal hangende andersoortige kasten meegeteld: het percentage bezette mezenkasten ligt in werkelijkheid dus iets hoger. Opvallend was het relatief grote aantal vondsten van eieren in de kasten, wat niet altijd hoeft te betekenen dat er hele broedsels verloren zijn gegaan. Ook werden in enkele gevallen dode jonge mezen aangetroffen en twee keer zelf een volwassen vogel die op een rustig plekje zijn/haar levenseinde vond. Een tweetal soorten (Pimpelmees, Koolmees) heeft de mogelijkheden die we hun als werkgroep boden gedurende het afgelopen broedseizoen benut. In vergelijking met het jaar 2008 viel de Kauw van één naar nul terug: De ondersteboven hangende torenvalkkast is kapot gevallen en de oude kast voor Holenduif (Bosuil?), verloor het leven doordat de stokoude wilg moest worden gekapt. De Pimpelmees klom een treetje van 17 naar 18 (+ 5,9 %) en de Koolmees benutte nu 27 in plaats van 24 (dus + 12,5 %) hangende kraamkamers. Het totaalgebeuren gaf een stijging van 44 naar 45 (+ 2,3 %) te zien. De Kauw is nu helemaal aangewezen op de met zware klimop begroeide bomen, wat zowel voor de vogels als in het park helemaal geen probleem is.

Nestkasten inspecteren

25 jaar

Na deze controle staat de totaalteller op alweer 25 seizoenen, daarin werden in totaal 1101 kasten bezet geconsta-teerd. Dit betekent een jaarlijks gemiddelde van 44; wat ietwat wordt gedrukt door het flink lagere aantal kasten in het startjaar 1985. Het hoogste aantal bezette kasten is 58 (2005), het laagste (exclusief het startjaar 1985) 34 (1987). Elf vogelsoorten hebben tijdens deze kwart eeuw dankbaar gebruik gemaakt van de door de VWG geboden gelegenheid.

Meer ontwikkelingen leest u in het overzicht Nestkastbezetting Houtkamp vanaf 1985.

Beheerders

Als beheerders zijn in deze sectie werkzaam:, en.

Tot slot

Tot slot, maar daarom niet minder welgemeend: onze dank aan de parkbeheerders voor het gebruik van klim- en vervoersmateriaal, het doeltreffende overleg, de duidelijke informatie omtrent de kapbedoelingen en het verschaf-fen van een warme, overdekte en gezellige lunchplek.