2021

Trap op, trap af.

Aan de slag

Op 18 oktober kwam het team van het nestkastbeheer weer bijeen in het Leiderdorpse park De Houtkamp om de ruim 70 nestkasten te contoleren, schoonmaken, repareren/vervangen en te administreren.,enwaren om half negen present bij het kantoor van het parkbeheer. Sjon en Ingeborg zijn beiden lid van de Vogelwerkgroep en Feiko is medewerker van het park. Na een bak warme koffie ging het team aan het werk, met een aangename temperatuur van rond de 15 graden en een wazig zonnetje. Dit zou zo de hele dag blijven.

2021 vs 2020

In vergelijking met vorig jaar verliep het werk vrijwel geheel zonder problemen. Het team was dan ook ruim een uur eerder klaar dan het voorgaande jaar (15:20). Niet alle 74 kasten uit 2020 waren nog bruikbaar.

74 plus en min

Van de 74 kasten in 2020 waren er twee spoorloos (zelfs uit het geheugen) en tellen dus niet mee voor het totaal aantal gecontroleerde kasten. Vier andere nestkasten konden niet door de Kool- en Pimpelmezen worden gebruikt. Twee ervan lagen namelijk ongebruikt op de grond, en de andere twee waren ‘behandeld’ en onbewoonbaar gemaakt door de Grote Bonte Specht. Opvallend was, dat vorig jaar op dezelfde plek deze twee laatste nestkasten ook al zo zwaargehavend waren door deze vogel en ook toen ongebruikt zijn gebleven. De vier kasten tellen verder niet mee met de ‘bruikbare’ kasten.

Nieuw

Ook zijn er weer 10 kasten vervangen. Veel van deze kasten, ook degene die vorig jaar nieuw waren aangeschaft, hadden schade door de Grote Bonte Specht. Sommige van deze kasten worden (later) nog gerepareerd, zodat ze volgend jaar weer hergebruikt kunnen worden.

Contact

Voor vragen over de waarnemingen (rondes en verslaglegging) in de Houtkamp kunt u zich tot richten. Voor informatie over de nestkasten neemt u met contact op.

2020 Nieuw team

Tulpenboom

Resultaat

Hoeveel nestkasten waren bezet?
  2021 2020
Totaal aantal kasten gecontroleerd 72 74
Aantal bruikbare kasten 68 67
Aantal benutte kasten 49 46
Kasten gebruikt door de Koolmees 26 26
Kasten gebruikt door de Pimpelmees 23 20

Het is een prima resultaat, en niet heel veel verschillend van het vorige jaar (en de jaren daarvoor).


De samenwerking met het parkbeheer verliep zoals gewoonlijk op alle fronten weer zeer goed. Zo kondenenweer gebruik maken van allerlei gereedschappen en nieuwe nestkasten, en tijdens de pauzes in het kantoor van het parkbeheer hun lekkere koffie drinken en lunchen. Maar vooral de hulp van, die de hele dag meegelopen heeft, maakte dat het werk een stuk soepeler en aangenamer verliep.

Nestkastplaatsing

Belangrijk werk

De parkbeheerder van De Houtkamp,, liet blijken dat hij het belangrijk vindt dat de nestkastcontrole in het park blijft plaatsvinden. Hij bedankt de twee leden van de Vogelwerkgroep dan ook voor de jarenlange samenwerking die 36 jaar geleden onder zijn naamgenoot en lid van de Vogelwerkgroep is begonnen en ontwikkeld. Het is een mooie samenwerking die wat het parkbeheer en de Vogelwerkgroep betreft, nog vele jaren zo mag blijven doorgaan!

2021 Team Houtkamp