Op 16 november 2012 zijn 72 nestkasten/hangplekken gecontroleerd op hun bezetting/materieel welzijn, en schoongemaakt. Vergeleken met 2011 waren er vijf kasten verdwenen of onbruikbaar geworden, uiteindelijk waren er dus 67 controleerbare “kraamkamers” af te werken. Een totaal van slechts vijf al dan niet tijdelijk onbruikbare kasten is erg laag (6,9%), oorzaken waren vandalisme veroorzaakt door homo sapiens (erg weinig vergeleken met voorgaande jaren), kraak- of hakwerk van de Grote Bonte Specht en nogal wat verrotte/gebarsten ophanglatten.

Bewoners

Niet uitgekomen Pimpelmezeneieren

Van deze 67 bewoonbare kasten werden er in het voortplantingsjaar 2012 niet minder dan 55 benut. De reële bezettingsgraad kwam uit op 82,1% (2011 71%) wat zeker hoog is.

Een tweetal soorten (Pimpelmees, Koolmees) heeft de mogelijkheden die we hun als werkgroep boden tijdens het afgelopen broedseizoen benut. Vergelijking met de resultaten in 2011: De Pimpelmees klom drie stapjes: van 19 naar 22 (+ 15,8%) en de Koolmees benutte nu 33 in plaats van 26 (+7 = + 26,9%) hangende kraamkamers.

Het totaalgebeuren gaf een stijging van 45 naar 55 (+10 = + 22,2%) te zien.

2012

Nestkasten inspecteren

Sinds1988 is het aantal hangende kasten jaarlijks ongeveer gelijk en variëren de bezette aantallen, op enkele uitzonderingen na, meestal tussen ruim 40 en ongeveer 50. Bij de Koolmees komt het gemiddelde over de periode 1985/2012 uit op (703:28=) 25,1 met nu 2012 als topjaar (33) (voorheen 2005 met 32). De Pimpelmees (460:28=) zit op gemiddeld 16,4, het topjaar was 2005 (24).

Weinig opmerkelijkheden deze keer: van een Koolmeesbroedsel bleken drie ongeveer volgroeide jongen het niet te hebben gered en in twee kasten hield een levende Koolmees zich schuil. Ook bleek een invliegopening van een kast vergroot door hakwerk van een Grote Bonte Specht, lagen er binnenin wat fijne houtsnippers en was in de bodem een erg ondiepe kuil gladjes uitgehakt. Maar sporen van nestelen (vuil/veren/eventuele voedselresten) waren er niet te zien. Verder deed zich veel klein herstelwerk voor en werden diverse kasten vernieuwd. Al met al was het alweer flink doorpezen geblazen om alles op dezelfde dag te kunnen afwerken, maar gelukkig werkten de weersomstandigheden (koud, maar geen mist en droog) prima mee. We startten om 08.30 uur en waren klaar om 15.30 uur.

Na deze controleronde staat de totaalteller op alweer 28 seizoenen, daarin werden in totaal 1251 kasten bezet geconstateerd. Dit betekent een jaarlijks gemiddelde van 44,7; wat ietwat wordt gedrukt door het flink lagere aantal kasten in het startjaar 1985. De hoogste bezetting was 58 (2005), de laagste (exclusief het startjaar 1985) 34 (1987). Het aantal verorberde rupsen zal beslist in de miljoenen lopen. Elf vogelsoorten hebben tijdens deze ruime kwart eeuw dankbaar gebruik gemaakt van de hun door onze VWG geboden nestelgelegenheid.

Meer ontwikkelingen leest u in het overzicht Nestkastbezetting Houtkamp vanaf 1985.

Beheerders

Als beheerders zijn in deze sectie werkzaam:, en.

Tot slot

Tot slot, maar daarom niet minder welgemeend: onze dank aan de parkbeheerders voor het gebruik van vervoermateriaal, het doeltreffende overleg, de duidelijke informatie omtrent de kapbedoelingen en het verschaffen van een warme, overdekte en gezellige lunchplek inclusief koffie/thee.