Op 19 november 2013 zijn in de bovenvermelde Leiderdorpse sectie 72 nestkast hangplekken gecontroleerd op hun bezetting/materieel welzijn en schoongemaakt. Vergeleken met 2012 waren er vijf kasten verdwenen of al dan niet tijdelijk onbruikbaar geworden. Uiteindelijk waren er dus 67 controleerbare “kraamkamers” af te werken en 5 weer te vervangen of bewoonbaar te maken. Een totaal van slechts vijf al dan niet tijdelijk onbruikbare kasten is erg laag (bijna 7%), oorzaken waren vandalisme veroorzaakt door homo sapiens, kraak- of hakwerk van de Grote Bonte Specht en soms wat verrotte/gebarsten ophanglatten.

Bewoners

Niet uitgekomen Pimpelmezeneieren

Van deze 67 bewoonbare kasten werden er in dit voortplantingsjaar 47 benut, wat helaas toch minder bleek dan de eerste indruk die we tijdens het werk hadden gekregen. De reële bezettingsgraad kwam uit op 70,1 % (2012: 82,1%, 2011: 71,4% en 2010: 80%).

Een tweetal soorten (Pimpelmees, Koolmees) heeft de mogelijkheden die we hen als werkgroep boden tijdens het afgelopen broedseizoen benut. De Pimpelmees zakte 4 treetjes: van 22 naar 18 (- 18,2%) en de Koolmees daalde van 33 naar 29 (-4 = -12,1%) hangende kraamkamers. Het totaalgebeuren geeft een daling van 55 naar 47 (-8 = - 14,5%) te zien.

Sinds 1988 is het aantal hangende kasten jaarlijks ongeveer gelijk en variëren de bezette aantallen op enkele uitzonderingen tussen ruim 40 en ongeveer 50. j dBe i Koolmees komt het jaargemiddelde over de periode 1985/2013 uit op (732:29 =) 25,2 met nu 2012 als topjaar 2012 (33). De Pimpelmees (478:29 =) zit nu op gemiddeld 16,5, het topjaar was 2005 (24).

2011: 27 jaar

Nestkasten inspecteren

Weinig opmerkelijkheden deze keer. Twee keer (1 en 3) dode jongen in het nest en driemaal een twijfelachtig nest (waarvan we er eentje definitief afkeurden).

De Regenweer-god was deze keer onze onaangename tegenspeler: we konden niet om 08.30 uur beginnen maar startten pas om 09.30 uur; vervolgens waren we om 11.45 uur kleddernat en zijn we toen alvast maar gaan lunchen. Om 12.30 werd het weer droog en was het echt aanpoten geblazen om op tijd klaar te zijn (om 16.00 uur stoppen de parkbeheerders met hun werkzaamheden en gaan de hekken/deuren op slot). Al met al konden we toen gelukkig met droog weer flink doorpezen en hadden we de klus om 15.45 uur geklaard. In totaal hadden we 5½ zuivere werkuren nodig 72 hangplekken te behandelen, d.w.z. 4 minuten en 58 seconden per kast (inclusief telkens loop-, sjouw- en klimwerk, veel variatie aan

Na deze controleronde staat de totaalteller op alweer 29 seizoenen, daarin werden in totaal 1298 kasten bezet geconstateerd.

Meer ontwikkelingen leest u in het overzicht Nestkastbezetting Houtkamp vanaf 1985.

Beheerders

Als beheerders zijn in deze sectie werkzaam:, en.

Tot slot

Tot slot onze dank aan de parkbeheerders voor het vervoermateriaal, doeltreffend overleg en verschaffen van een warme, droge lunchplek inclusief koffie/thee.