Op 12 en 19 december j.l. zijn in de onderstaande Leiderdorpse sectie 74 nestkasten op hun eventuele bezetting en materieel welzijn gecontroleerd. Daarvan bleken er 2 verdwenen. Van de overige 72 werden er in het voortplantingsjaar 2005 niet minder dan 58 als kraamkamer benut. De bezettingsgraad van deze 72 kasten kwam daarmee uit op 81%. Dit is het hoogste percentage dat tijdens de nu 21-jarige periode van nestkastenbeheer in het park is bereikt. Hierbij is nog een (vrij klein) aantal andersoortige kasten meegerekend: het percentage bezette mezenkasten ligt in werkelijkheid dus nog hoger! Bijna woningnood!!!

Een drietal soorten (Kauw, Pimpelmees, Koolmees) heeft de mogelijkheden die we hen als werkgroep boden gedurende het afgelopen broedseizoen benut. In vergelijking met 2004 bleef de bezetting van de Kauw gelijk (2), steeg de Pimpelmees van 17 naar 24 (+ 41%!) en bezette de Koolmees 32 in plaats van 27 (+ 19 %) kasten. Uit recente publicaties blijkt, dat o.a. Kool- en vooral Pimpelmees landelijk bezien een bijzonder goed jaar achter de rug hebben. Dit is dus overduidelijk ook in de Houtkamp het geval geweest. Daarnaast is het onduidelijk of er bij zowel Pimpel- als Koolmees sprake van een tweede legsel is geweest.

Het totaalgebeuren gaf een stijging van 46 naar 58 (+ 26 %!) te zien. Zoals altijd gebruikten de beide Kauwenpaartjes de voor Torenvalk en Holenduif (Bosuil?!) opgehangen kasten. Spectaculaire zaken hebben zich het afgelopen broedseizoen in het geheel niet voorgedaan.

Tijdens de controle is een vijftal kasten (2 verdwenen, 3 deels verrot) vernieuwd. In de drie gevallen van deels verrot zijn is de coördinator nestkastenbeheer gevraagd deze van o.a. een nieuwe voorkant te voorzien. Volgend seizoen kunnen deze dan weer als vervangend materiaal beschikbaar zijn.
In totaal hangen er in het hele, bijna 20 ha grote, gebied (park + heemtuin) nu 74 kasten. Dit is genoeg: overdaad schaadt en maakt daardoor ook teveel kasten te gemakkelijk zichtbaar in verband met gevaar voor vandalisme; ook moet het totaalgebeuren binnen een redelijke tijd (twee werkdagen) bewerkbaar blijven.

Als beheerders waren in deze sectie werkzaam:, en.Daarnaast dank aan het parkbeheer voor het gebruik van klim- en vervoermateriaal en aan de nestkastencoördinator voor de toegezegde reparatie van diverse deels onbruikbare kasten.