Op 24 en 31 oktober j.l. zijn in de bovenvermelde Leiderdorpse sectie 75 nestkasten op bezetting gecontroleerd. Daarvan bleken er 45 (1 kast nl.dubbel bezet !) als kraamkamer benut te zijn geweest. De bezettingsgraad kwam daarmee uit op 60%, al met al 4% hoger dan in 2000.

Een viertal soorten (kauw, grote bonte specht, pimpelmees en koolmees) heeft de mogelijkheden, die we hen als werkgroep hadden geboden, het afgelopen broedseizoen weten te benutten. In vergelijking met 2000 bleef de bezetting van de Kauw gelijk (2), vertoonde de Pimpelmees een stijging van 13 naar 15 en steeg de Koolmees met 3 van 25 naar 28. Zoals altijd gebruikten de beide Kauwenpaartjes de voor Torenvalk en Holenduif (Bosuil ?!) opgehangen kasten. Opmerkelijk en voor het eerst: een waarschijnlijk broedgeval van de Grote Bonte Specht in een koolmeeskast (uitgehakte bodem, daarop veel resten van grote uitwerpselen, veel uitgehakte spaanders: gat uitgehakt onder het metalen invliegplaatje). In dat gebied was ook tijdens de broedvogelinventarisatie een territorium van deze soort vastgesteld; de nestelplaats is toen niet gevonden en dit was geen wonder: de kast hangt in een tijdelijk met hekken afgesloten gebied. In dezelfde kast heeft een koolmees (laat legsel) er bovenop genesteld. Al met al waren er 46 waarschijnlijke of zekere nestkast-broedgevallen.

Tijdens de controle zijn vier kasten vernieuwd, een tweetal bleek verdwenen en is niet vervangen, een aantal kasten met een door spechten uitgehakt gat onder het metalen invliegplaatje is blijven hangen (nestelmogelijkheden voor bijvoorbeeld winterkoning). In totaal hangen er in het hele gebied (park + heemtuin) nu 73. Dit lijkt genoeg: overdaad schaadt, maakt daardoor ook teveel kasten te gemakkelijk zichtbaar in verband met gevaar voor vandalisme en ook moet het totaalgebeuren binnen een redelijke tijd (twee werkdagen) bewerkbaar blijven.

Als beheerders waren in deze sectie werkzaam:en, met vakkundige dag-assistentie vanen. Daarnaast dank aan het parkpersoneel voor het gebruik van ladder en kruiwagen en aan de nestkastencommissie voor de afgeleverde drie nieuwe kasten.