Op 16 december en 9 januari j.l. zijn in de bovenvermelde Leiderdorpse sectie 75 nestkasten op bezetting gecontroleerd. Daarvan bleken er door diverse oorzaken 12 al dan niet tijdelijk ongeschikt voor bewoning wegens vandalisme, neerstorten, omgezaagde boom en spechtenhakschade. Van de overige 63 werden er in het voortplantingsjaar 2003 42 als kraamkamer benut. De bezettingsgraad van deze 63 kasten kwam daarmee uit op 67%.

Een drietal soorten (kauw, pimpelmees en koolmees) heeft de mogelijkheden, die we hen als werkgroep boden, het afgelopen broedseizoen benut. In vergelijking met 2002 bleef de bezetting van de Kauw gelijk (2), vertoonde de Pimpelmees een stijging van 15 naar 17 en daalde de Koolmees met 5 van 28 naar 23. Het totaalgebeuren zakte van 46 naar 42. Zoals altijd gebruikten de beide Kauwenpaartjes de voor Torenvalk en Holenduif (Bosuil?!) opgehangen kasten. Spectaculaire zaken hebben zich het afgelopen broedseizoen dus niet voorgedaan.

Tijdens de controle is een aantal kasten vernieuwd, in de Heemtuin is een tweetal met een door spechten uitgehakt gat onder het metalen invliegplaatje blijven hangen (nestelmogelijkheden voor bijvoorbeeld Winterkoning). Een intussen overbodig geworden spechtenkast (deze vogels hakken in het gebied altijd al zelf hun nesthol uit) is horizontaal in een boom nabij de bijenkasten achter de kinderboerderij geplaatst; dit om wellicht een koppeltje van de intussen eigenlijk permanent in of boven het park aanwezige halsbandparkieten te verlokken erin te trekken en voor nageslacht te zorgen. Faunavervalsing ??? Ook zonder deze kast komt men er dagelijks twee tot zes luid roepend en nestkastinspecterend (vlieggat mezen is te klein) tegen …. De vogels zijn geheel op eigen kracht gearriveerd en in heel Leiderdorp waar te nemen. Tot nog toe lijkt er geen sprake van verstoring bij andere vogelsoorten te zijn, wel heeft de beheerder gezien dat het vrouwtje Sperwer achter een Halsbandparkiet aanjoeg (overigens zonder succes, deze roofvogel blijkt ook op de Groene Specht te jagen en slaat vooral houtduiven, soms ook een halfwas kip of kuiken). In totaal hangen er in het hele gebied (park + heemtuin) nu 75 kasten. Dit is genoeg: overdaad schaadt, maakt daardoor ook teveel kasten te gemakkelijk zichtbaar in verband met gevaar voor vandalisme en ook moet het totaalgebeuren binnen een redelijke tijd (twee werkdagen) bewerkbaar blijven.

Als beheerders waren in deze sectie werkzaam:,en. Daarnaast dank aan het parkbeheer voor het gebruik van klim- en vervoermateriaal en aan de nestkastencommissie voor de afgeleverde nieuwe kasten.