Op 15 november 2011 zijn in de bovenvermelde Leiderdorpse sectie 70 nestkast hangplekken gecontroleerd op hun bezetting/materieel welzijn, en schoongemaakt. Vergeleken met 2010 waren er zeven verdwenen of onbruikbaar geworden, uiteindelijk waren er dus 63 controleerbare kasten af te werken. Tijdens de controleronde zijn, omdat er tijdens de winter 2011/2012 weer een gedeeltelijke tweede uitdun- en kapronde gaat worden uitgevoerd, een paar kasten verplaatst naar bomen die blijven staan.

Bewoners

Niet uitgekomen Pimpelmezeneieren

Van de 63 bewoonbare kasten werden er in het voortplantingsjaar 2011 45 benut. De reële bezettingsgraad kwam uit op 71,4% (2010: 80%, wat best wel hoog was).

Een tweetal soorten (Pimpelmees, Koolmees) heeft de mogelijkheden die we hen als werkgroep boden gedurende het afgelopen broedseizoen benut. De Pimpelmees daalde een treetje van 20 naar 19 (- 5%) en de Koolmees benutte nu 26 in plaats van 30 (-13,3%) hangende kraamkamers.

Het totaalgebeuren gaf een daling van 50 naar 46 (- 8 %) te zien. Ter geruststelling: dit verschil valt binnen het normale patroon; sinds 1988 is het aantal hangende kasten jaarlijks ongeveer gelijk en variëren de aantallen op enkele uitzonderingen na globaal tussen ruim 40 en ongeveer 50.

2011: 27 jaar

Nestkasten inspecteren
Echte opmerkelijkheden zijn deze keer niet te melden, zoals altijd werden er in enkele kasten eieren en/of dode jongen gevonden en eenmaal een dode Grote Bonte Specht ?. Wel moest er veel klein herstelwerk worden gedaan, werden er 4 kasten vernieuwd en 2 bijgehangen. Het was flink doorpezen geblazen om alles op dezelfde dag te kunnen afwerken, gelukkig werkten de weersomstandigheden prima mee.

Wel is het inmiddels overduidelijk dat er buiten de twee gebruikelijke mezensoorten amper andere in nestkasten geïnteresseerde soorten het park bevolken. Behalve tot voor kort de Kauw (t/m 2008) moeten we tot 2002 teruggaan (zie de tabel).

Na deze controle staat de totaalteller op alweer 27 seizoenen, daarin werden in totaal 1196 kasten bezet geconstateerd.

Meer ontwikkelingen leest u in het overzicht Nestkastbezetting Houtkamp vanaf 1985.

Beheerders

Als beheerders zijn in deze sectie werkzaam:, en.

Tot slot

Tot slot, maar daarom niet minder welgemeend: onze dank aan de parkbeheerders voor het gebruik van vervoermateriaal, het doeltreffende overleg, de duidelijke informatie omtrent de kapbedoelingen en het verschaffen van een warme, overdekte en gezellige lunchplek inclusief koffie/thee.